Čeští studenti mapovali život zmizelých židovských sousedů

O holocaustu vyšla řada odborných publikací, bylo natočeno mnoho dokumentů. Většina vnímá jejich protagonisty jako anonymní, neznámé lidi. To si dává za úkol změnit unikátní výstava s názvem Zmizelí sousedé, která mapuje příběhy konkrétních lidí a jejímiž autory jsou studenti. Připravila Zdeňka Kuchyňová.

Projekt vznikl v roce 1999 v rámci konference Fenomén holacaust. Jeho cílem bylo přiblížit především mladé generaci - studentům od 12 do 18 let osud lidí, kteří zmizeli v době druhé světové války. Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea jim nabídlo vzdělávací pořady i setkání s pamětníky. Jak uvedla Dana Gabalová, studenti samostatně shromáždili řadu informací z archivů, vyprávění i dokumentů a zpracovali o této době i lidech svoji literárně-dokumentační výpověď.

"Jako v celé Evropě, byla v období holocaustu značná část českých židů vyvražděna a tito studenti pátrají po spoluobčanech, kteří bydleli v jejich okolí, navštěvovali stejné školy, kteří se setkávali s jejich dědečky a babičkami. V mnohých případech dokonce pátrají po svých rodinných kořenech, protože někteří ze studentů dokonce přišli na to, že jejich předkové byli židovští, ale nemluvilo se o tom."

Židovské muzeum vydalo na podzim roku 2000 na téma prvních sedmi příběhů sborník, který je i na internetu. Výsledky úsilí studentů jsou zpřístupněny také formou výstavy, která je instalována v terezínském Památníku. Jsou zde dokumenty a osobní svědectví téměř třiceti autorů.

"Je to různý přístup různých mladých lidí k této tématice - od práce vědecké až po osobní zážitek z rodiny," uvedla Dana Gabalová. Závěrem prosince se výstava přesune do Prahy, kde bude instalována v Židovském muzeu. To se zároveň obrátilo pomocí inzerátu na veřejnost, která by mohla pomoci při shromažďování informací a materiálů týkajích se života Židů v Čechách a na Moravě."