Čeští vědci vyvinuli tablety na čištění vody. Účinné, levné a k přírodě šetrné

Olomoučtí vědci vyvinuli speciální šumivé tablety, které v rekordním čase vyčistí kontaminovanou vodu. Materiál s nanočásticemi železa je určený zejména pro likvidaci po ekologických haváriích nebo po povodních. Výsledek bádání od dubna chrání evropský patent.

Eleni Petala | Foto: Viktor Čáp,  Univerzita Palackého v Olomouci

Šumivé tablety s nanočásticemi železa vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého. Matriál dokáže z vodného prostředí v rekordním čase odstranit například šestimocný chrom, arzen, herbicidy, pesticidy i další znečištění.

„Tablety obsahují nanočástice železa, které jsou v nich stabilní. Jakmile se ale dostanou do vody, velmi rychle se rozptýlí do velkého objemu vodného prostředí. V tabletách obsažené směsi kyselin a hydroxidů, které způsobují šumění, současně velmi rychle aktivují nanočástice a umožňují tak velmi rychlou reakci mezi jejich povrchem a polutantem,“ vysvětlila hlavní autorka patentu Eleni Petala z CATRIN.

Ilustrační foto: Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Výzkum olomouckých vědců byl součástí programu Bezpečnostní výzkum České republiky, který financovalo ministerstvo vnitra. Vědci z Univerzity Palackého na jeho řešení spolupracovali s firmou Dekonta a Vojenským výzkumným ústavem.

Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum a implementaci technologií využívajících nejmodernější, vysoce reaktivní nanomateriály pro účinnou dekontaminaci nebezpečných chemických látek - včetně chemických bojových látek - unikajících například při průmyslových či vojenských haváriích.

Snadné, rychlé a poměrně levné

Jan Filip | Foto: Univerzita Palackého v Olomouci

Podle dalšího z autorů patentu Jana Filipa byl v projektu kladen hlavní důraz na rychlé nastolení účinku nanotechnologií a vysokou efektivitu zásahu, aby bylo minimalizováno ohrožení vodních zdrojů a obyvatelstva a zamezilo se dalšímu šíření nebezpečných chemických látek do životního prostředí.

„Tyto požadavky jsme bezpochyby naplnili,“ uvedl Jan Filip. Dodal, že řešení je snadné, rychlé a poměrně levné.

„Výhodou je to, že využíváme levné vstupní materiály, nejdražším komponentem jsou nanočástice železa. A další výhodou je, že všechny látky, které jsou v šumivých tabletách použity, jsou environmentálně šetrné,“ doplnil.

Na čištění studní i bazénů

Výsledek práce chrání od letošního dubna evropský patent vztahující se na způsob vytvoření přípravku i na způsob jeho využití pro dosažení mimořádně vysokého účinku.

Ilustrační foto: InspiredImages,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Podle zástupců CATRIN byl potvrzen zejména při redukci šestimocného chromu, jehož únik může hrozit například z galvanoven. Přípravek účinkuje ale i na široké spektrum dalších anorganických látek, pesticidy či herbicidy.

Tablety by se podle vědců mohly využít například také pro čištění studní kontaminovaných během povodní, do bazénů či do povrchových vod během ekologických havárií.