Čeští vědci zkoumají psychiku posádky při simulovaném letu na Mars

mars500.jpg

Jak se budou chovat kosmonauti při dlouhých meziplanetárních letech? Jak budou reagovat na krizové situace? - To má zjistit mezinárodní experiment Mars 500, na kterém se podílejí i čeští vědci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pomocí vlastní metody tzv. sociomapování sledují reakce šestice dobrovolníků. Ti se při simulovaném letu na Mars nechali na 105 dní uzavřít do modelu kosmické lodi. Experiment, který mohou přerušit jen v nebezpečí života, probíhá od tohoto úterka v Institutu lékařsko-biologických problémů Ruské akademie věd. Na českou účast v projektu se jeho vedoucího a člena Mezinárodní astronautické akademie Jaroslava Sýkory zeptala Milena Štráfeldová:

"Je to experiment, který pořádá z pověření Evropské kosmické agentury ruský ústav v Moskvě. Ten experiment má za úkol ověřit možnosti regulace lidského chování během dlouhodobých letů a najít prostředky a způsoby k zamezení možných selhání v průběhu dlouhodobé izolace."

Kdo se vám jako pokusné osoby přihlásil do tohoto experimentu? S kým budete pracovat?

"Těch osob je šest. Původně jich ale bylo z celého světa šest tisíc."

Jaké podmínky museli dobrovolníci splnit, abyste je do toho experimentu zařadili?

"Zaprvé to byl věk mezi pětadvaceti a padesáti lety. Druhá podmínka byla jazyková znalost angličtiny a ruštiny. Třetí byla nutnost mít absolutorium vysokoškolského studia v oborech, jako je třeba biologie, počítačové vědy, technika, psychologie, lékařství. A pak ta poslední, neméně důležitá, je fyzický stav na velmi dobré úrovni."

Čili to nemusejí být nutně lidé, kteří už mají nějaké zkušenosti s lety? Piloti nebo dokonce lidé, kteří se už třeba cvičili v nějakém kosmickém programu?

"Ne, to nemusí být. Ale shodou okolností z těch šesti osob jsou čtyři Rusové, jeden Francouz a jeden Němec, a například ten Francouz je pilot Airbusu. A Němec je zase vojenský letecký inženýr."

Jak ten experiment bude probíhat?

"Původně to měl být experiment, který měl simulovat start ze Země na orbitu zemskou, odtud na orbitu marsiánskou, tam pár virtuálních obletů a návrat. Ale na požadavek ECA se rozšířil i na sestup na povrch planety Marsu. To rozšíření si vyžádalo předběžný stopětidenní experiment, a tím je právě naše účast. Po těch 105 dnech dojde k vyhodnocení nasazených metod, které budou v experimentu Mars 500 použity."

To znamená, že ta šestice lidí bude skutečně celou tu dobu uzavřená v nějakém modulu a bude vykonávat takové práce, jaké by pravděpodobně vykonávali kosmonauti?

"Ano. Celý objekt je velice rozsáhlý. Experiment bude probíhat vlastně v tělese, které má podobu tubusu. Trochu to připomíná podobu stanice ICC. A ti lidé tam skutečně budou celou tu dobu v naprosté izolaci. Budou tam všechny systémy, které jsou ve skutečné lodi. Bude to přesná simulace skutečného letu, o kterém se předpokládá, že proběhne za několik let. Já to odhaduji řekněme až do roku 2030."

Foto:www.mars500.cz