Čeští zemědělci protestují proti nerovnostem v přímých platbách v EU

Foto: Evropská komise

Zemědělci z nových zemí Evropské unie chtějí vyrovnání dotací už v roce 2010, a nikoliv až v roce 2013, jak bylo původně dohodnuto v přístupových smlouvách. Chtějí také větší podporu producentům mléka. Vyplývá to z deklarace, kterou předali eurokomisařce a účastníkům neformální rady ministrů zemědělství v Brně. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Foto: Evropská komise
Společná zemědělská politika byla schválena v roce 1962 a měla zajistit soběstačnost evropského společenství. Tento smysl se vytratil a problémem jsou spíše přebytky. Dotace do zemědělství dnes 'spolknou' ročně až 40 procent rozpočtu unie. Mezi zeměmi jsou však rozdíly. Například Řekové získají za hektar orné půdy 600 euro, Češi 200 a Lotyši jen 100 eur. To by se mělo změnit v roce 2013, jak bylo dohodnuto v přístupových smlouvách.

"Myslím, že všichni souhlasíme s tím, že po roce 2013 musí být funkce a rozdělování přímých plateb pro zemědělce jiné než doposud,"

soudí eurokomisařka pro zemědělství Mariann Fischerová-Boelová. Jak dodala, Evropská komise v roce 2011 předloží reformu společné zemědělské politiky. Podle expertů by návrhy komise měly od základů změnit současný systém rozdělování zemědělských dotací. Hlavní zásluhu na tom, že dotace v nových a starých členských zemích nejsou stejné, má Francie. Byla to její podmínka pro rozšíření Evropské unie o deset států. Situaci 'nováčků' komplikuje skutečnost, že sami s menšími dotace souhlasili a unie přístupové smlouvy téměř nikdy nemění.

Účastníci zasedání Rady ministrů zemědělství a rybolovu zemí EU,  foto: ČTK
Souběžně s ministry jednali v Brně také zástupci nestátních agrárních organizací z nových, ale i některých starých členských zemí EU - Německa, Rakouska, Nizozemí a Francie. Výsledkem jednání byla deklarace, v níž vyzývají ke srovnání přímých plateb již v roce 2010. Přes určité výhrady ze strany zejména Francie, byl dokument nakonec schválen jednomyslně. Zemědělci diskutovali také o špatné situaci chovatelů mléčného skotu. Kvůli krizi na trhu s mlékem svolala evropská nevládní zemědělská organizace COPA do Lucemburku na 22. června demonstraci. A čeští zemědělci se jí zúčastní, potvrdil prezident Agrární komory Jan Veleba.

"Vypravíme do Lucemburku, i když je to daleko, několik autobusů, bude to řádově ve stovkách lidí. Budou tam i ostatní východní země. Když nám dávají kvóty, kolik mléka můžeme vyrobit, tak nám musí dát i nějaký spodní strop za kolik to mléko můžeme vyrobit."

Rolníci v Brně také konstatovali, že vlivem "dvoukolejné" společné zemědělské politiky ztrácí noví členové unie soběstačnost v řadě komodit. Například Česká republika již není soběstačná ve výrobě cukru, lnu, škrobu, v produkci ovoce a zeleniny či vepřového masa. Zemědělci volají také po větší regulaci obchodních řetězců. Ty čelí dlouhodobě kritice farmářů i výrobců potravin, protože podle jejich mínění zneužívají svého dominantního postavení na trhu.