Čeština, jak ji neznáte

Po dvou týdnech je tu opět povídání o záludnostech českého jazyka. Autorka seriálu Věra Schmiedtová nazvala dnešní díl "Papaláš".

V souvislosti se psaním příspěvku o rusismech v češtině jsem zkoumala, zda do téhle skupiny nepatří i slovo papaláš. Žádný výkladový slovník českého jazyka ho nezachycuje, ale uživatelé češtiny ho moc dobře znají. V ruštině toto slovo neexistuje, ale znají ho naši slovenští přátelé.

Nový etymologický slovník češtiny (etymologické slovníky zkoumají původ slova) uvádí, že původ slova je nejasný. Chystaný sovenský etymologický slovník je na tom stejně. Pátráním v nabízející se turečtině jsme také k ničemu nedošli. Stejně tak pátráním v maďarštině. Ale česká etymoložka se domnívá, že by to mohl být slovakismus. Pejorativní přípona, která vyjadřuje zvětšení - láš je typická spíše pro slovenštinu než pro češtinu. Připojovala by se k základu přídavného jména PAPALIS, doloženého ve středověké latině, kde znamenalo papežský. Při zadání tohoto slova do českého národního korpusu se z nalezených kontextů dozvíme, že toto slovo se začalo užívat v souvislosti s komunistickými funkcionáři, ale není pravda, že se používalo jen v jejich éře. Dnes se užívá pro vysoké funkcionáře také. Zde máme jeden doklad na současné užití:

Z Pentagonu se nám konečně ozvali, ale je to špatný. Ten scénář se jim nelíbí. Pentagonští <papaláši< usoudili, že náš film zobrazuje jejich armádu v nelichotivém světle.

A zde je jeden z typických kontextů z minulosti:

Ještě jsme také nezapomněli, jak bývalí naši komunističtí <papalášové< měli svůj statek, kde se pro ně vyráběly nepráškované brambory a jiné specializované dobroty .

Na internetu je vystavený slovník slezského nářečí a tam máme slezskou variantu pro papaláše - papóń. Na internetu se dá také nalézt lidová etymologie tohoto slova, která pochází ze Slovenska. Parafrázuji a překládám do češtiny. Papaláš se dá rozdělit na dvě slova. Prvé slovo je papa - z němčiny víme, že znamená otec, druhá část -láš je zkrácený tvar od slova salaš. Otec a salaš ve vás mohou evokovat jen pastýře a ten nás, podle autora této lidové etymologie, přenáší ke slovu beran, který má mnoho společného s papalášem - například panovačnost. Beran si myslí, že je nejvyšší vůdce v salaši a může získat, co chce. Dále beran symbolizuje omezenost a hloupost. Tento výklad parafrázuji a říkám hned, že je hezký, ale nepravděpodobný.

Text písničky Jiřího Weinbergera používá slovo papaláš takto

Marně se synku, marně ptáš

papal-li dnes už Papaláš

Neptej se pana Papaláše

co dneska papá a co páše

Sám se teď hlavně napapej

a teprv pak se ptej a ptej

I tady je možná zvuková shoda papat a papaláš., která mohla dát vzniknout slovu papaláš.

Ale napadá nás i shoda se slovem papacha. Znáte slavnou fotografii Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí, kdy oznamuje dělníkům, že se právě vrátil z hradu a pan prezident demisi přijal? Má na hlavě beranici, tedy papachu - slovo ruského původu, které asociuje náš další politický vývoj, ale i proruskou podřízenost papalášů. Ale to nám už pracuje fantazie. Jedno je jisté, lid papaláše nemá rád.Na slyšenou přístě.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz