Sekáči nakupují v sekáči

Podle toho jak se v každém českém městě i městečku šíří second handy, můžeme usuzovat, že nejsme bohatý národ. Na Královských Vinohradech v Praze jich je možná padesát.

Podle toho jak se v každém českém městě i městečku šíří second handy, můžeme usuzovat, že nejsme bohatý národ. Na Královských Vinohradech v Praze jich je možná padesát.

Pro ty z vás, kteří neznáte českou realitu, musím vysvětlit, že second handy jsou obchody s použitým ošacením, obutím, někdy i bytovým textilem. Je to realita, která vznikla po roce 1989. Nákup v těchto prodejnách má několik výhod. První výhodou jsou nízké ceny, ale nejenom ty. Nakupovat v second handech je dobrodružství. Nabídka je nepředvídatelná, je tam k dostání veliká rozmanitost stylů. Vzhledem k tomu, že zboží, které se prodává, odkládají lidé z bohatých zemí, často Švýcarska, kteří vlastní zboží kvalitní, ušité z dobrých materiálů a často pořízené v buticích, dostanete se často k velice zajímavým kouskům.

Spojení second hand je z angličtiny a používá se v češtině jednak jako podstatné jméno, viz příklad z Českého národního korpusu: k nákupům na tržištích a v <second handech<, ale i jako přídavné jméno objem těchto <second hand< dovozů bude tvořit asi 50 %.

Secod-hand se může psát i s pomlčkou. Slovo se velmi rychle adaptovalo do češtiny. Druhý komponent se skloňuje, jak vidíme výše. Adaptace pokračuje vytvořením přídavného jména secondhandový, viz příklad základní způsoby prodeje <secondhandového< zboží . Při adapteci těchto slov se tedy nepočešťuje psaní, tedy slovo není zachyceno foneticky, psané s k. Adaptace se projevuje ve skloňování a vytvořením přídavného jména.

Někdy se používá pro vyjádření tohoto anglicismu kalk, to znamená překlad celého výrazu do češtiny, viz spojení móda z druhé ruky. Ale toto vyjádření je pociťováno jako hra se slovy.

Jak napovídá název našeho příspěvku, pro tento druh obchodu se používá i slovo sekáč. Je hodně hovorové a neformální.

Slovo sekáč má v češtině několik významů: 1. muž, který kosí trávu nebo obilí; 2. nástroj, kterému se také říká majzlík; 3. druh pavouka; 4. hodnotící výraz muž, který je pohledný nebo něco dobře umí. A právě tenhle význam slova sekáč je použit v nadpisu, spolu s významem pro second hand. Tedy: "Sekáči nakupují v sekáči."

Hlavní užití slova second hand je v oblasti, kterou jsem popsala výše, to znamená při prodeji použitého textilu Vyskytuje se ale i v přeneseném užití. V korpusu máme spojení: počítačový second-hand; příběhy ze second handu; myšlenkový second hand.

Na slyšenou příště s nějakým nesecondhandovým příspěvkem.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz