Silný kafe

V oblasti přísloví a frazémů není příliš mnoho změn. Přísloví vznikala v průběhu existence češtiny a je v nich skrytá zkušenost mnoha generací. Mnohá jsme převzali i z jiných jazyků.

V oblasti přísloví a frazémů není příliš mnoho změn. Přísloví vznikala v průběhu existence češtiny a je v nich skrytá zkušenost mnoha generací. Mnohá jsme převzali i z jiných jazyků.

Jako novou obměnu starého frazému bychom mohli uvést staré netahej mě za nos, tedy nesnaž se mně něco namluvit. V poslední době je možné slyšet i variantu netahej mě za nohu. Je to vliv angličtiny. Stejným vlivem se začíná používat frazém: to není můj šálek čaje. Ve významu, to nemám rád, tomu nedávám přednost. Převažuje záporná podoba. Šálek čaje se už z frazému osamostatňuje, jak vidíme v příkladu z Českého národního korpusu: ale politicky je to už jiný <šálek čaje<.

U přísloví je zajímavé sledovat jejich aktualizace. Uživatel jazyka ho chce říct, ale protože přísloví tak často nepoužívá, trochu se mu popletou. Není to problém jen nedostatečně vzdělaných lidí. Mám zaznamenanou kontaminaci docentky, která řekla: Tohle je každej kus jiná ves. Místo správného: Tohle je každej pes jiná ves. Jeden pan profesor zase řekl: Nelze kupovat čerta v pytli. Ale každý dobře víme, že správně je: Nelze kupovat zajíce v pytli. Malá holčička, té se nedivíme, na koupališti řekla: Ta vodička je teplá jako med. Ale my víme, že jako med může být jen něco sladkého.

V Českém národním korpusu můžeme nalézt kontaminace: Kdo jinému jámu kopá, dál doskáče; nebo Jak se do lesa volá, tak se ucho utrhne. Ale tyhle příklady jsou příliš vykonstruované, tady někdo tvořil záměrně, aby bylo trochu legrace.

Zajímavé je u frazému sledovat nejistotu, jak při jejich užívání mluvčí bojují s tím, zda mají používat spisovnou variantu nebo obecněčeskou. Například ve výrazu to je silný (jiný) kafe, frazém se užívá při hodnocení nějaké situace, ne při hodnocení kávy, se můžeme setkat s tvarem káva (225x) i kafe (114x). Tedy vidíme, že spisovný tvar převažuje. U obecněčeské varianty kafe se vyskytují tvary přídavných jmen jak ve tvaru spisovném, tak v obecněčeském:

spisovný tvar obecněčeský
silné kafe 63x silný kafe 16x
jiné kafe 51x jiný kafe 27x

Zase spisovné varianty převažují. Protože tento frazém je prvek hovorový, očekávali bychom užití obecněčeského tvaru, stejně jako ho užil v jednom ze svých článku v Lidových novinách Ondřej Neff, to je kafe opravdu hodně silné. Na slyšenou příště


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz