Chybí v české politice ženy?

L'intérieur du palais Wallenstein

Více žen do politiky, to je jeden z hlavních cílů Českého svazu žen. Podle slov jeho předsedkyně Zdeňky Hajné by se tím vyřešila celá řada problémů v současné patriarchální společnosti. Dosáhnout tohoto cíle v České republice však podle ní rozhodně nebude jednoduché.

Předsedkyně Českého svazu žen Zdeňka Hajná spatřuje nejožehavější problém v přílišné zakonzervovanosti současných českých politických stran. Ty nejsou ochotny umísťovat ženy na svých kandidátkách na volitelných místech.

"Proč by žena chodila někam dělat křoví. Ona není méněcenným politikem, tak proč má být někde na devátém, desátém volitelném místě. Proč ženy nejsou na prvním místě. To je odpověď, jestli nás politické strany berou nebo neberou. Politické strany ženy na volitelných místech nechtějí. I když je žen v nich zastoupených mezi 31 a 50 %, tak přesto se to na kandidátkách neodráží."

Jeden z příkladů, jak se současnou situací bojovat nachází Zdeňka Hajná v Havlíčkově Brodě.

"V minulých komunálních volbách v Havlíčkově Brodě se skutečně ženy naštvaly a uytvořily své nezávislé sdružení žen za Brod. Pokud politické strany nemají zájem o ženy, ony si dokáží pomoci samy!"

Daleko systémovějším řešením by však podle předsedkyně bylo přijetí tzv. francouzského modelu. Jeho výhody přesvědčily Český svaz žen, aby se ho snažil prosadit i na českou politickou scénu.

"Demokratičtější je de facto přijmout systém, který podpoří, aby bylo více žen v politice na základě peněz. Pokud by nebylo dosaženo rovnovážnějšího stavu, tak politickým stranám by byly peníze kráceny a tím by byly z ekonomických důvodů donuceny k tomu, aby podpořily, že se ženy do politiky dostanou."

Francouzský model by měl významně napomoci dosažení ideálního stavu, který Zdeňka Hajná vidí takto:

"Ideální stav by byl 40%. Podle sociologických výzkumů však vychází, že pokud je z jedné skupiny více než 30%, zachovává si svoji identitu. Takže pokud bychom toho dosáhly, bylo by to dobré, protože i ty političky, které tam dnes jsou, by se začaly chovat jako ženy."