Cimrmanovci sondovali situaci v Altajské republice

r_2100x1400_radio_praha.png

Do pohoří Altaj ve stejnojmenné republice v ruské Sibiři vyrazí v létě expedice složená z členů Divadla Járy Cimrmana, lékaře, kuchaře, zástupce sponzorů a médií. Jejím cílem bude zdolat více než 3600 metrů vysokou horu, která údajně ještě nemá na mapě jméno a pojmenovat ji po Járovi Cimrmanovi. Nad expedicí převzali záštitu Nadace Charty 77, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a místopředseda vlády Alexandr Vondra. Akce ale vyvolává u některých lidí v Česku i negativní reakci. Zaslali dopis předsedovi altajské vlády i hlavním altajským sdělovacím prostředkům, v němž se místním lidem za českou troufalost omlouvají. Z Altajské republiky se před několika dny vrátila prvosledová skupinka, která měla zjistit, jak vypadá situace na místě. Na podrobnosti se herce divadla Járy Cimrmana a vedoucího expedice Václava Kotka zeptal Zdeněk Vališ.

Václav Kotek, foto: Autor
Můžete se pochlubit, jak jste dopadli?

"Mám strašně příjemný pocit, protože jsme potkali spoustu prima lidí. Účelem cesty bylo zjistit, co jsme schopni zařídit na místě, aby se všechny výzbroj a ostatní věci nemuseli vézt z Prahy. Ukázalo se, že Altajská republika je už natolik připravená na takové expedice, protože asi nejsme první, kdo se vypravuje do altajských hor, že jsme tam našli naprosto všechno, co budeme potřebovat."

Jednali jste o expedici také s místními úřady?

"S úřady jsme jednali hodně. Jednali jsme s ministrem turistiky, s ministrem kultury a se dvěma místopředsedy vlády. Šlo o to vysvětlit, proč tam jedeme, kdo a co je to Cimrman. A také, co to přináší Altaji. Když jsme nabídli jakousi kulturní výměnu do budoucna, kdy by se uspořádali třeba Altajské dny v Praze, byli všichni nadšeni. Oni navíc tvrdí, že jsou srdcem Asie a že by se to hezky rýmovalo se srdcem Evropy."

A jak se stavěli místní představitelé, místní úřady k myšlence, že by se hora, kterou chcete dobýt, jmenovala po Járovi Cimrmanovi?

"Tomu se v podstatě nebrání. Jak víme, i Mount Everest má z druhé strany zase jiný název. Čili tady není nesouznění. Proč bychom nemohli pojmenovat horu, která možná ani nemá místní název, to tam ani nikdo neví."

Dobře, tady se ale v době, kdy byla o expedici informována veřejnost, mluvilo o tom, že Cimrmanova hora v Altajském pohoří by byla oficiálně zanesena do ruských map.

"To je samozřejmě složitý proces, na kterém my výslovně netrváme. Nám nejde o to být někde zaznamenaný za každou cenu. Když se to objeví v českých mapách jako hora Járy Cimrmana, je to dostačující. Myslím ale, že dojem, který jsme tam zanechali, by mohl vést k tomu, že se pro to rozhodnou sami, že to sami navrhnou."

Byl váš pobyt v Altajské republice nějak zaznamenán místními médii?

"Určitě. Setkali jsme se celkem se třemi novináři. Dvě setkání byla vysloveně vstřícná a přátelská. Jedna zkušenost ale byla dost nepříjemná, a to kvůli až provokačnímu jednání lidí, kteří si tak trochu nevidí ani na špičku nosu a tvrdí, že tam chceme cosi pošlapat. Asi jste postřehl, že tady v Česku se vytvořil jakýsi tlak, který má z naší expedice dělat problém. To se nám snad podařilo na místě vyřešit nejen jednáním se tamním Svazem horolezců, ale i se všemi dalšími složkami Altajské republiky."

Dalo by se tedy říci, že v Altaji hází Češi klacky pod nohy Čechům?

"Jsou tu někteří, kdo to asi dělají."

Proč to dělají?

"Nevím. Snad závist. Možná si myslí, že oni rozumí různým věcem lépe. Nevím. Podstatu neznám."

Říká herec a vedoucí Divadla Járy Cimrmana Václav Kotek. Expedice Altaj-Cimrman je první akcí v rámci blížících se oslav 40. výročí založení Divadla Járy Cimrmana. Ty se na jeho domovské scéně v Praze na Žižkově odehrají letos na podzim.