Církevní zákon

Poslanecká sněmovna minulý týden přehlasovala veto Senátu a přijala novelu zákona o církvích. Proti přijaté normě se okamitě zvedla vlna protestů, někteří představitelé církví se toti obávají se, e norma omezí dosavadní náboenskou svobodu a ohrozí činnost charit a diecézí. Více Jaromír Marek.

Autor zákona ministr kultury Pavel Dostál povauje argumenty odpůrců za neopodstatněné. Naopak zákon prý například zjednoduuje registraci církví s malých počtem věřících. Faktem je, e pro registraci bude nyní stačit 300 namísto současných 10.000 podpisů a tradičním církvím umoňuje působit v armádě, vězeňství, ve kolách a uzavírat církevní sňatky. Ovem nové církve mohou o tkz. druhou registraci, která právě toto vechno umoňuje, ádat a po deseti letech působení. Druhou registrací vznikne i nárok na financování státem, které je u dnes pro 21 působících církví automatické. Tato disproporce se nelíbí některým odpůrcům zákona. Podle komunistického poslance Bohuslava Matulky je jsou tradiční církve zvýhodněné.

"Jakým právem má přísluník desetičlenné konfese mít odepřeno na duchovní slubu ve vězeňství či v armádě, jakým právem přísluník deseti tisícové církve toto právo má a jakým právem já jako bezvěrec, který jsem krytý stejným právem na mé bezvěrectví, toto právo také nemám mít."

V tom vak kámen úrazu není. Co nejvíc církvím vadí je, e nyní budou muset ádat o souhlas se zřízením nové církevní právnické osoby, například farnosti a předevím, e dojde k právnímu oddělením charit a diakonií od struktur a ivota církví. Více mluvčí české biskupské konference Daniel Herman.

"Zákon zasahuje do práva církví a náboenských organizací do práva zřizovat své instituce a to zejména ty, které jsou tradičně zaměřeny na působení cíkví v oblasti charitativní a sociální. Uvedení takovéto úpravy do praxe by Česká biskupská konference chápala jako diskriminiční opatření, které by omezovalo svobodu církví danou Ústavou a platnými zákony."

Podle nového zákona nebudou moci církve ani podnikat a kdy , tak 100% zisku musí jít okamitě do charity. Více ministr kultury Pavel Dostál.

"Proč masérské sluby, lakýrnictví, doprava, inzerce, prodej a koupě zboí? Můj Boe, proč toto má evidovat církevní odbor Ministerstva kultury? Vdy to je přece proti zdravému rozumu."

Jan Oulík z České katolické charity vak s tímto názorem nesouhlasí.

"Já si myslím, e ten výrok pana ministra byl velmi neastný. Protoe člověku, který o činnosti diakonie a charity nic neví, to budí dojem, e pod zástěrkou slueb pro veřejnost se tady praktikují nějaké podnikatelské aktivity ve velkém. Charita podniká, aby si mohla vydělat na svoji vlastní činnost. To znamená pro pomoc trpícím, bezdomovcům, matkám s dětmi v tísni. A to, e podnikáme je naopak pro dobro státu, protoe stát nás plně finančně nezabezpečuje. Či-li my dostaneme od státu určité procento. Na to ostatní si musíme peníze sehnat od sponzorů, obcí, okresů a mimo jiné taky podnikáním, ale to je někde na ebříčku a vzadu, nikoliv vepředu, jak to pan ministr interpretoval."

Stejný názor má i mluvčí České biskupské konference Herman.

"To je to co se týká charit a diakonických organizací, kdy mají církve právo zakládat dalí právnické osoby a instituce pouze k náboenskýmm účelům, co je nepřijatelné. Například při hospodaření s lesem by si církev nemohla koupit ani pilu, aby mohla hospodařit lépe. Jsou to opatření, která lze chápat jako diskriminační."

Se stínostmi církví ministr kultury nesouhlasí.

"Charitativní církevní instituce budou sice evidovány jinak ne dosud, ale jejich financování a daňové úlevy se zákonem nijak nemění. Zákon zachovává nadstandardní náboenské svobody" , říká ministr Dostál.

Jediný, kdo jetě svým vetem můe platnost církevního zákona zastavit je prezident republiky. Vzhledem k tomu, e pro přijetí předlohy hlasovalo 119 ze 189 přítomných poslanců a ke schválení zákona byl přitom zapotřebí minimálně 101 hlas, je velmi pravděpodobné, e Sněmovna by jej opětovně přijala ve stejné podobě.