Církve pro EU

Michael Weninger, Foto: ČTK

Přínos církví k hodnotové orientaci Evropy, takové bylo téma konference, kterou v pondělí uspořádala v Praze Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauera. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

1993 až 2001 předsedou Rady evropských biskupských konferencí a má tedy velmi blízko k různým evropským institucím, s jejímiž představiteli často přicházel do styku. Zřejmě díky osobním kontaktům kardinála se pražské konference zúčastnil i vysoce postavený host, politický poradce předsedy Evropské komise Michael Weninger. Mezi účastníky panovala shoda, že diskuse o vstupu do Evropské unie je v Česku zatím vedena příliš technokraticky, vyzdvihuje se pouze počet uzavřených jednacích kapitol. Zapomíná se na hodnotové jádro tohoto velkolepého procesu. Podle pražského světícího biskupa Václava Malého selhávají při informování občanů politici i média. Ale dluh mají v tomto ohledu i křesťanské církve.

Křesťané se podle účastníků konference musí intenzivněji zapojit do evropských diskusí o roli církví jako cenného duchovního potenciálu. Také místo pojmu rozšiřování Evropské unie by bylo vhodnější hovořit o obohacování unie o novou kulturu a nové tradice. A to může být obrovským příspěvkem České republiky. Vstupem nových členů se Evropa stane evropštější. Otázkou na druhé straně je, co jsou vlastně pro křesťany ony evropské hodnoty. Například náměstek synodního seniora Českobratrské církve evangelické Jan Čapek vyzdvihuje jejich širší rámec.

"V Evropě nejsou pouze křesťanské kořeny, nýbrž také kořeny antické, Sokratovské, potom oživlé opět v renesanci a osvícenství, důraz na rozum, který někdy proti náboženskému fanatismu byl velmi významným korektivem až do moderního humanismu. Například česká kultura, i když tady máme katolické a evangelické básníky a spisovatele, je hodně sekulární, světská, humanistická. A já vidím úkol pro naše bohosloví, abychom dovedli vést rozhovor s těmito humanisty. Právě to je strašně napínavý terén v evropské diskusi, rozhovor křesťanství a humanismu, který podle mě je stále složitější. Právě v bodu absurdity, že jsou věci strašné, hrozné, nesmyslné, kvůli kterým přestanou lidé v boha věřit. A i když na ně církve naléhají, aby věřili, tak se to jaksi nedaří."

Michael Weninger,  Foto: ČTK
Host pražské konference politický poradce předseda Evropské komise Michael Weninger, se jako Rakušan přirozeně nevyhnul také zhodnocení současných česko-rakouských vztazích. Vůbec podle něj nejde mezi oběma zeměmi o nějaký skandál. Mají dlouhou společnou historii a stejně jako v dlouho trvajícím manželství prostě přicházejí dny světlé a dny s mráčky.

"My chceme, aby se Česká republika stala co nejrychleji členem Evropské unie. Jsem přesvědčen, že je tady potenciál k tomu, aby přispěla k jejímu obohacení." Podle Weningera by neměly být přeceňovány určité výroky určitých politiků.