Co dělat, když chcete pro své dítě narozené v cizině vyřídit české občanství

To, že se českým občanům narodí dítě v cizině, je dnes běžná záležitost. Dítě má právo na české občanství po rodičích.

Když se dítě narodí v české porodnici a je zapsáno na české matrice, je otázka občanství vyřešena de facto samo sebou, nemusíte se o nic starat. Když se dítě narodí v cizině, všechno je poněkud složitější.

Rodiče musí kontaktovat zastupitelský úřad České republiky a záležitost se řeší přes zvláštní matriční úřady v Praze a Brně. Brněnská matrika vyřizuje zápis o narození dítěte v cizině, pražská vystavuje osvědčení o českém státním občanství.

Celá procedura se výrazně liší v závislosti na tom, jestli je českým občanem matka nebo otec dítěte (případně oba) a jestli jsou rodiče dítěte sezdáni.

Ilustrační foto: inelightarts,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Všechno je mnohem jednodušší, pokud je českou občankou matka dítěte. Její vztah k dítěti úřady a priori nezpochybňují. To platí i v případě, že jsou rodiče dítěte sezdáni. Za otce dítěte narozeného v manželství se totiž automaticky považuje manžel matky dítěte. V těchto případech stačí přinést na české konzulární oddělení rodný list dítěte, oddací list a osobní doklady rodičů. Všechno by mělo jít hladce, nicméně nečekejte, že záležitost bude vyřízena na počkání. Celý proces trvá 2-3 měsíce. Dopředu se informujte, jaké požadavky mají české úřady k rodnému listu vystavenému v dané zemi. Může to být např. apostila nebo superlegalizace. Toto se odvíjí od mezinárodních dohod o vzájemném uznávání dokladů.

Co když je českým občanem jenom otec dítěte?

Nejsložitější variantou je situace, kdy se českému otci v cizině narodí dítě mimo manželství a matka přitom není občankou České republiky. České úřady v takové situaci v podstatě automaticky vycházejí z předpokladu, že se jedná o fiktivní otcovství za účelem získání občanství pro dítě nebo povolení k pobytu pro matku nebo přípravu na budoucí zneužití státní sociální podpory. Souhlasné prohlášení rodičů o otcovství nestačí, je rovněž vyžadována genetická zkouška. Situaci může výrazně zkomplikovat fakt, že obvykle úřady prosazují provedení genetické zkoušky na území České republiky. Pro pár, který žije v daleké zemi s vízovou povinností, může představovat značný problém už jen cesta a vyřízení víz v situaci, kdy české úřady (zatím) neuznávají rodinný charakter vztahu. Aktuálně situaci samozřejmě ještě komplikují různá cestovní a vízová omezení během covidové krize. Nicméně i tyto těžkosti se dají překonat a kýžený český pas pro dítě získat.

Autor: Libor Kukal
klíčová slova:
spustit audio

Související

  • Praktické rady pro krajany

    Co dělat, když...Co dělat, když si chcete požádat o český důchod, ale půlku života jste prožili v zahraničí? Jak zařídit české občanství pro dítě narozené v zahraničí?