Ve čtvrtek skončí možnost požádat o znovuzískání českého občanství

exil_cesky7.jpg

Požádat o znovuzískaní českého občanství je možné už jenom ve středu, ve čtvrtek 2. září tato možnost skončí. Žádost mohou podat ti zahraniční Češi, kteří přišli v době komunistického režimu o československé občanství. Podrobnosti má Lenka Jansová.

V Praze probíhá rozsáhlá výstava o československém exilu
O navrácení občanství rozhodují krajské úřady a úřady městských částí Prahy. A to na základě prohlášení a po předložení důkazů, těmi jsou například rodný nebo oddací list. Kterých bývalých občanů Československa se tato možnost týká, upřesnila mluvčí Ministerstva vnitra České republiky:

"Týká se každé fyzické osoby, která pozbyla státní občanství České republiky, Československé socialistické republiky, České socialistické republiky nebo České republiky v období od 25. února 1948 do 28. března 1990 propuštěním ze státního svazku nebo v souvislosti s nabytím státního občanství jiného státu."

Kolik lidí zatím této možnosti využilo?

"Tito občané nežádají ministerstvo vnitra, každopádně od počátku citovaného zákona, tzn. od 2. 9. 1999 do 20. srpna letošního roku nabylo opětovně státní občanství České republiky 7632 bývalých československých, respektive českých občanů."

Byly nějaké žádosti zamítnuté?

"Mezi odvoláními, která byla podána na ministerstvu vnitra proti rozhodnutí příslušných úřadů o odmítnutí prohlášení, bylo přibližně deset případů."

V září by se měl v Senátu projednávat návrh novely, která má umožnit změnu zákona tak, aby bylo možné o navrácení občanství žádat bez časového omezení...

"Možnost zjednodušení podání žádosti o znovunabytí státního občanství platí pouze do září letošního roku, respektive do pěti let od nabytí účinnosti zmíněného zákona. Ministerstvo vnitra považuje tuto lhůtu za dostatečnou, protože současně může bývalý občan české či československé republiky žádat o nabytí občanství podle obecné právní úpravy, to znamená zákona o občanství."

Členové Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí se pravidelně scházejí se zástupci krajanské komunity, ministerstva vnitra i ministerstva zahraničí. Jaroslava Moserová, členka komise a po listopadu naše velvyslankyně v Austrálii a na Novém Zélandě, k projednávání novely uvedla:

"Děláme všechno pro to, aby ti krajané, kteří neměli možnost nebo z nějakých objektivních příčin jim něco bránilo podat žádost, měli možnost občanství získat."

Ministerstvo vnitra ani ministerstvo zahraničí nemají k dispozici přesné údaje o tom, kolika zahraničních Čechů se problém týká. Například ve Spojených státech, kde žije asi nejvíc možných žadatelů, podle odhadů českých diplomatů mohlo o navrácení občanství požádat přibližně 10 000 lidí. Podle odhadů českých diplomatů v New Yorku zatím využila této možnosti asi polovina z nich.