Češi na Slovensku dvojí občanství neztratí

Slovenský prezident Ivan Gašparovič v pondělí podepsal novelu zákona, podle které slovenský občan může přijít o své občanství, pokud požádá o občanství jiného státu. Tento zákon je reakcí na problémy, které má Slovensko se sousedním Maďarskem. Milenu Štráfeldovou ale zajímalo, zda se dotkne i Čechů na Slovensku, kteří mají české a slovenské občanství. Na podrobnosti se zeptala mluvčího slovenského ministerstva zahraničí Petra Stana:

"Slovenský zákon o státním občanství, resp. jeho novela byla schválená minulý týden jako reakce na velmi neobvyklý, arogantní a jednostranný postup Maďarské republiky, která schválila svoji novelu zákona o státním občanství. Ta předpokládá udělování maďarského státního občanství i mimo území Maďarské republiky, to znamená zahraničním Maďarům. A v tom vidíme potenciální riziko. Kromě toho se nám příčí způsob, jakým maďarská strana ke schválení toho zákona přistoupila. Maďarsko odmítlo konzultovat se Slovenskem, takže Slovenská republika musela konat, aby zabránila účinnosti tohoto zákona. Jinými slovy aby slovenští občané nemohli současně vstupovat do státního svazku s Maďarskem, když s tímto státem nemají vazbu, jaká je standardní a běžná v evropské legislativě. Tedy vazbu na území daného státu anebo alespoň počet let strávených na území tohoto státu, případně trvalý pobyt."

Na území Slovenska žije po rozdělení federace několik tisíc lidí, kteří mají české i slovenské občanství. Bude se jich nějakým způsobem tento nový zákon dotýkat?

"Absolutně ne. Novelizovaný zákon o slovenském státním občanství začíná platit až od 17. 7. To znamená, že není retroaktivní. Lidé, kteří v současné době žijí na území Slovenska a mají občanství České i Slovenské republiky, tímto zákonem dotčeni nebudou a o slovenské občanství nepřijdou. Zákon se týká jen těch, kteří si požádají dobrovolně a iniciativně o občanství jiné země po 17. červenci tohoto roku. Výjimku budou mít samozřejmě občané České republiky, protože vzhledem ke specifické vazbě a mimořádným vztahům mezi Slovenskem a Českem a vzhledem k naší nedávné společné historii je na obou stranách maximální politická vůle, aby možnost dvojího občanství pro občany České a Slovenské republiky zůstala zachována i nadále."

A nenapadají právě slovenští občané maďarské národnosti tuto výjimku, která zatím platí pro Čechy?

"Ne, protože i na základě evropských dohod a norem u zákonů o státním občanství si můžete dohodnout výjimky i na bilaterální bázi. My s Českou republikou absolutně nemáme problém vést dialog, expertní konzultace už běží. Slovenský zákon o nabytí slovenského státního občanství a ztrátě slovenského občanství by se neměl dotýkat lidí, kteří požádají o české občanství. A samozřejmě v budoucnosti slovenské ministerstvo vnitra připouští možnost uzavření podobných bilaterálních dohod s dalšími zeměmi, které o to projeví zájem."

Čeští občané, kteří mají současně slovenské občanství a žijí na Slovensku, mají děti. A i ty děti mohou mít dvojí občanství a mohly by se přihlásit i k českému občanství. Přesto to slovenské neztratí?

"To je velmi důležitý bod, který říká, že pokud slovenský občan požádá dobrovolně a iniciativně o občanství jiného státu, automaticky mu zaniká slovenské občanství. Tento postup se ale nevztahuje právě na tyto přirozené vazby, tedy když se narodí dítě do manželství, kde je přirozená šance dostat dvojí občanství, nebo když to druhé občanství získá na základě uzavření manželství."