ČR a Německo spolu stále čile obchodují

Německo

Česká republika má mocného západního souseda. Měřeno výší hrubého domácího produktu je Německo čtvrtou nejsilnější ekonomikou na světě. Stále zůstává klíčovou zemí, která - i v období hospodářských turbulencí - táhne české vývozy. Německo tak má možná nejvýraznější podíl na vývoji české ekonomiky, a to jak současné, tak budoucí. Provázanost obou zemí navíc v poslední době ještě zesiluje.

Hannes Lachmann
Obchodu mezi Českem a Německem se v poslední době daří. Každý rok roste o stovky miliard korun. Alespoň to tvrdí statistika Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Hospodářská krize zasáhla jen několik málo odvětví spolupráce a načas je zpomalila. Významnější vliv ale neměla. Na obou stranách hranice tak žijí ze vzájemného obchodu tisíce firem. Současný stav obchodních vztahů shrnuje Hannes Lachmann z Česko-německé obchodní komory.

"Řekl bych, že aktuální stav je velice dobrý. Krásně se vyvinul v posledních dvaceti letech. Německo je zdaleka nejdůležitější obchodní partner České republiky, nejvíc exportů z České republiky jde do Německa. Aktuálně je to více než 30 miliard eur ročně, v korunách samozřejmě ještě mnohem víc. Další věc, kterou v Německu, ale ani tady v Čechách hodně lidí nevnímá, je, že i Česká republika je pro Německo velice důležitým obchodním partnerem. To znamená stejně důležitým třeba jako Rusko a ještě důležitějším než Japonsko."

Ilustrační foto: Barbora Kmentová
Na začátku 90. let byl objem výměny mezi Německem a Českem 220 miliard korun, v roce 2003 to byl už skoro bilion. Podle německých podnikatelů české firmy v minulých letech hodně investovaly, podporovaly především vývoj svého vybavení. Český trh jim teď připadá malý a chtějí zkusit víc. Hospodářská krize se česko-německého obchodu dotkla nepatrně, zasažený byl sektor služeb, automobilového průmyslu a strojírenství. Poslední dvě jmenované oblasti jsou také důležitým vývozním artiklem do Německa, říká Hannes Lachmann.

"Nejdůležitější zboží vždycky souvisí s automobilkami, hlavně auta sama o sobě, ale také všechno, co s tím souvisí: to znamená elektrotechnika, podvozky autobusů, třeba Mercedes tady vyrábí v rámci EvoBusu, dále elektronika všeobecně a strojírenství. Většinou to nějak souvisí s výrobou vozidel, částečně s normálními osobními automobily, ale samozřejmě i s většími, nebo s tramvajemi, vlaky a tak dále, to znamená brzdy a části vozidel všeobecně."

Německo spolupracuje s Českou republikou nejvíce ze všech zemí z bývalého východního bloku. Překvapivě je to ve stejné míře jako s Polskem, které je geograficky mnohem rozsáhlejší, má asi čtyřnásobně více obyvatel a má stejně jako Česko s Německem dlouhou hranici.

Česko také do jisté míry kopíruje vývoj německé ekonomiky. To znamená pokud se Německo dostane do recese, tak ta ohrozí i české hospodářství. Podle ekonomických novinářů je to tím, že v České republice působí několik set německých podniků, které jsou přímo napojeny na mateřské hospodářství a vyvíjejí se s ním téměř souběžně.

Export České republiky v roce 2010 podle zemí,  zdroj: ČSÚ
"Je tady více než 4 tisíce německých firem, to znamená firmy z Německa, mají tam mateřskou společnost nebo mají nejvíc německého kapitálu. Vytvoří více než 100 tisíc pracovních míst a to právě proto, že tu jsou spokojeni s pracovní silou. Chybí tady ale mladí lidé, co něco umí. Chybí vysoce kvalifikovaní lidé s technickým zaměřením - to znamená inženýři - ale také chybí ve výrobě kvalifikovaná pracovní síla, to znamená, že lidé, co mají třeba střední školu, nemají dost praktických znalostí."

Hlavními aktéry exportů do Německa jsou zahraniční firmy se sídlem v České republice. Fungují buď jako dodavatelé hotových výrobků, nebo dodávají různé součásti a komponenty. Mohou být ale stejně úspěšné jako dodavatelé aut, i když místo celých aut dodávají jenom součástky. Kvalitní subdodavatel ale může mít velmi silné postavení. Hodnota exportů součástek dokonce přesahuje objem automobilových vývozů. Do Německa se snaží proniknout i příležitostní exportéři. Jedním z nich je i Vladimír Olmr ze společnosti SOPO Group. Ta vyrábí elektronické součástky a motory. Olmr České televizi řekl:

Georg Hotar
"My jsme vlastně začali jako servis elektrického nářadí pro české zákazníky. Pak jsme začali využívat kontaktů, které jsme měli v Německu. Tuzemský trh a potenciální zákazníci nejsou a pokud jsou, tak většinou jsou to firmy, které třeba vlastnicky patří zahraničním společnostem."

Dalším příkladem českého podnikatele v Německu je Georg Hotar. Ten prorazil se svojí firmou v oblasti solárních elektráren. Toto odvětví je v Česku spojeno s kontroverzním přístupem, když stát před několika lety zvýšil výkupní ceny energie ze slunce. Zároveň došlo ke zlevnění solárních panelů, takže mnoho podnikatelů vidělo solární elektřinu jako dobrý byznys. Pak ale došlo ke snížení výkupních cen, což mnohé podnikatele odradilo. Georg Hotar se podle svých slov bude fotovoltaiky držet - Německo ve svém podnikání považuje za důležitou zemi.

Foto: Evropská komise
"V říjnu minulého roku jsme postavili náš první projekt v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Byla to střešní instalace, po které pak následovalo pět dalších projektů. Ke konci roku 2011 jsme postavili v Durynsku první megawattovou elektrárnu na volné ploše, další střešní instalace na severovýchodě. Naše plány na tento rok v Německu jsou podstatně větší. Je to ve dvouciferných číslech megawattů, které bychom chtěli realizovat."