ČR přistoupila na mezinárodní smlouvy o ochraně duševního vlastnictví

Česká republika přistupuje ke dvěma smlouvám Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1996. V úterý to schválila horní komora Parlamentu. Jde o smlouvu o právu autorském a smlouvu o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech. Více informací má Vilém Faltýnek.

"Odborná veřejnost tyto smlouvy označuje jako smlouvy internetové, které upravují práva autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů v prostředí informační společnosti," vysvětlil místopředseda vlády Pavel Rychetský. Na přípravě ratifikace se podílel Jiří Kordač z ministerstva kultury. Podle něj ochrana duševního vlastnictví zavádí nové způsoby užití díla.

"Novým způsobem je právo na pronájem, právo na sdělování veřejnosti, konkrétně teď pomocí třeba internetu."

Podle smlouvy o autorském právu mají být na mezinárodní úrovni chráněny takové výsledky tvůrčí činnosti, jako jsou například počítačové programy. Podle druhé smlouvy se poprvé na mezinárodní úrovni zakotvují osobnostní práva výkonných umělců k jejich živým, sluchem vnímatelným výkonům a výkonům zachyceným na zvukový záznam, uvedl Rychetský.

V České republice vstoupil v lednu v platnost nový autorský zákon, který ochranu duševního vlastnictví zahrnuje, protože byl už připravován s ohledem smlouvy mezinárodní. Význam ratifikace je tedy hlavně v tom, že rozšiřuje ochranu českých autorů na na mezinárodní úroveň.

"Musíme přistoupit, abychom měli ochranu v mezinárodních vztazích. Ten náš zákon samozřejmě platí jen na našem území a pokud bychom nebyli členy mezinárodní úmluvy, tak by třeba naše počítačové programy a databáze nebyly chráněny ani už třeba v Německu, nebo ve státech, které jsou členy mezinárodní úmluvy."

Zahraničnímu subjektu dá zároveň jistotu, že autorsko právní prostředí je v České republice bezpečné. Obě smlouvy však začnou platit až poté, co se k nim připojí alespoň 30 států. Do naplnění tohoto počtu chybí pět zemí. Podle Jiřího Kordače by se to mělo podařit během několika měsíců.

"Když je dneska 26 ratifikací, tak ty čtyři předpokládám, že budou do konce roku nebo na začátku příštího roku."

Státy Evropské unie které zatím na seznamu ratifikujících států chybí, mají povinnost uvést svoje zákonodárství do souladu se smlouvami do prosince 2002.