ČR zatím nerozšíří opatření proti slintavce a kulhavce

Ovce

Čeští zemědělci se chystají na nejhorší. Riziko nákazy slintavkou a kulhavkou, která dostala Velkou Británii do naprosté izolace, je podle odborníků podstatně vyšší, než nákaza tzv. nemocí šílených krav. Ústřední nákazová komise se však rozhodla opatření proti zavlečení této choroby zatím nezpřísňovat. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Ovce
Důvodem, proč se opatření proti slintavce a kulhavce nebudou rozšiřovat, je fakt, že se zatím zcela nepotvrdilo zavlečení choroby na evropský kontinent. Ústřední nákazová komise proto považuje stávající opatření za dostatečná. Například na cestující z Británie čeká na letišti v Praze dezinfekce obuvi, nesmějí se pořádat výstavy zvířat, každodenně se kontrolují chovy ohrožených druhů. Ředitel Státní veterinární správy Josef Holejšovský tvrdí, že pro preventivní vakcinaci zvířat, ještě čas nenadešel.

"I Evropská legislativa připouští takzvanou nouzovou vakcinaci, to je vakcinace kolem ohniska, a my máme předjednáno to, že budeme přistupovat jako Evropská Unie. Pokud některý členský stát přistoupí k nouzové vakcinaci, nejpravděpodobněji by to bylo Německo, tak bychom k ní přistoupili taky, ale ne hned, až po té, co bychom zjistili, že se nám nákaza z prvního nebo druhého ohniska začíná šířit."

Čeští zemědělci se již na slintavku a kulhavku připravují. Například vstup do statků sypou vápnem. Pokud by se nákaza přiblížila k hranicím, následovala by také dezinfekce všech automobilů přijíždějících ze zemí Evropské unie, což by bylo značně nákladné. To by však podle ministra zemědělství Jana Fencla nehrálo žádnou roli.

"V té prvé fázi se vůbec nebudeme ptát na to, co to bude stát. Jediným naším zájmem bude, abychom zabránili průniku této choroby."

To se však nedá stoprocentně vyloučit, neboť se jedná o virové onemocnění. Podle ministra Fencla jsou již připravena další opatření, pokud by se slintavka a kulhavka do České republiky dostala.

"Na to jsme připraveni a je to tak vážná záležitost, že by to vyžadovalo součinnost s s Hasičským záchranným sborem, jednotkami armády, veterinární službou ministerstva vnitra, Policií České republiky a museli bychom docílit neprodyšného uzavření té lokality, kde by se tento problém objevil a pokusit se to ohnisko zlikvidovat a nedovolit další rozvlékání této nemoci."

Postižená zvířata a celé chovy musí být v případě nemoci okamžitě utraceny a spáleny. Podle informací odborníků jsou k nákaze vnímaví i velbloudi, sloni, medvědi či ježci. Z tohoto důvodu bylo například v Belgii uzavřeno i několik zoologických zahrad.