Česká republika zmírnila opatření proti slintavce a kulhavce

Česká republika zmírnila na hraničních přechodech opatření proti zavlečení slintavky a kulhavky. Šíření choroby se totiž podařilo dostat v Evropě pod kontrolu a nákaza se nerozšířila do sousedních zemí. Zmizely dezinfekční rohože a o víkendu už budou otevřeny turistické hraniční přechody. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Opatření proti slintavce a kulhavce však nadále platí na letištích pro cestující z Evropské unie, protože není možné kontrolovat z jaké země původně vycestovali. V platnosti je také zákaz dovozu a tranzitu živých sudokopytníků. Maso z těchto zvířat se však nadále nesmí dovážet již jen ze zemí, kde se slintavka potvrdila. To se týká Velké Británie, Irska, Francie a Nizozemí. Cestující musí na hranicích rovněž odevzdat potraviny. Státní veterinární správa situaci bedlivě sleduje a v případě výskytu podezření na slintavku a kulhavku v okolních zemích opatření opět zpřísní. Podle ministra zemědělství Jana Fencla se stále uvažuje o případné vakcinaci.

"My v tuto chvíli jsme si stanovili termín deset dní do kterého vymodelujeme za jakých okolností a jakým způsobem bychom přistoupili k vakcinaci. Upozorňuji, že nepřistoupíme k vakcinaci jiným způsobem a na základě jiných principů než Evopská unie."

Veterináři v případě potřeby stále počítají pouze s nouzovou nikoliv plošnou vakcinací. Mnozí zemědělci se domnívají, že rozhodnutí neočekovat plošně má pouze ekonomické důvody. Taková zvířata totiž potom nelze prodat, což nepřímo potvrdil ředitel Státní veterinární správy Josef Holejšovský.

"Pokud by takovíto zemědělci prostě začali vakcinovat, tak oni za prvé nemají čím, tak by na sebe vzali to obrovské riziko, že by pravděpodobně ti ostatní, kterým by znemožnili vyvážet, respektive obchodníkům znemožnili vyvážet výrobky těch ostatních zemědělců, by asi na nich chtěli finanční odškodnění."

Premiér Miloš Zeman ve Sněmovně prohlásil, že vláda do dvou měsíců poskytne Státní veterinární správě osm miliónů korun, které dosud vynaložila na opatření proti slintavce a kulhavce. Tyto náklady jsou však nesrovnatelné s tím, co by stálo byť jen jedno ohnisko nákazy. Vláda se také snaží řešit situaci zemědělců, na něž doléhá až 40-ti procentní snížení spotřeby hovězího masa. Schválila například nařízení o státních subvencích exportu.