Obavy ze zavlečení epidemie kulhavky a slintavky

krava

Obavy ze zavlečení epidemie kulhavky a slintavky vyvolávají řadu preventivních opatření ze strany státních úřadů. Od pulnoci ze čtvrtku na pátek uzavře zhruba Česká republika asi 70 turistických hraničních přechodů s Polskem a Německem. Pobrobnosti zjišťoval Jaromír Marek.

krava
Už od začátku týdne platí přísná pravidla na mezinárodních letištích kde musejí všichni přejít přes desinfekční rohože. Ty jsou nyní instalovány i na všech silničních hraničních přechodech. Zesílená hygienická opatření byla zavedena i na železnici. Všichni cestující musí na hranicích vystoupit z vlaku a projít dezinfekčními rohožemi umístěnými na peronech. Při vstupu do České republiky musí všichni odevzdat veškeré dovážené potraviny, které jsou následně likvidovány.

Veterinární správa zakázala vedle dovozu i tranzit rizikových zvířat i výrobků, jako je maso a tepelně neopracované masné a mléčné výrobky a mléko, přes území České republiky. V případě potřeby je připravena zsáhnout armáda, která nabídla pomoc při izolaci zasažených prostorů a případné likvidaci nakažených zvířat. Nakolik mohou tato opatření zabránit zavlečení chorob do země jsme se zeptali profesora Zdeňka Pospíšila, přednosty Ústavu infekčních chorob Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Jestli se šíření nákazy podaří zabránit, to vám nikdo s určitostí neřekne, ale nic jiného udělat ani nelze. To onemocnění se tak rychle šíří, že nemůže nikdo řící, že tato opatření nás na 100% ochrání, ale chci zdůraznit, že tato opatření jsou dobrá, že odrážejí stav poznatků o tomto onemocnění.

Jak je možné, že na začátku 21.století se tato nákaza opět šíří Evropou?

byla vakcinace a byla účinná, ale západní státy se rozhodly, že je levnější likvidovat ohniska nákazy než vakcinovat celou Evropu, USA, Kanadu, Japonsko atd. Jak se zdá, v Británii se to asi nějak vymklo kontrole.

Jaký je stav tohoto onemocnění u nás?

Musím říct, že poslední slintavka u nás byla zaznamenána v roce 1975. Od té doby je ČR slintavkyprostá. Jistou nadějí je i to, že lidé jsou ještě z dob minulého režimu zvyklý poslouchat a respektovat příkazy a zákazy. Vidíte to jak ochotně kladou desinfekční rohože před stáje a vjezdy do hospodářských objektů, jak bez řečí přijali zákaz přepravy zvířat a vstupu nepovolaných osob do hospodářství. V tom vidím naději, že se ČR před epidemií snad podaří ochránit.