ČSSD chce přímou volbu prezidenta a omezení jeho pravomocí

Pražský hrad

Sociální demokraté hodlají prosazovat přímou volbu prezidenta. Připouštějí ale, že se to nebude týkat volby, která bude začátkem příštího roku. Debatují také o omezení prezidentských pravomocí. O úřadu prezidenta je řeč v příspěvku Martiny Lustigové.

ČSSD je do budoucna pro přímou volbu prezidenta. Sociální demokraté ovšem jedním dechem hovoří i o omezení pravomocí hlavy státu. Co této kombinaci říká politolog Lubomír Kopeček? "Ten návrh je sám o sobě hodně zvláštní, protože zavádí-li se přímá volba prezidenta, tak se předpokládá, že se tím pravomoci, respektive mandát prezidenta výrazně posílí. V daný moment omezovat současně pravomoci je trošku nelogické."

Jiný pohled ale nabízí politoložka Vladimíra Dvořáková: "Já si naopak myslím, že to je velice dobrý návrh, který většina veřejnosti asi vůbec nepochopila. Pokud máte přímou volbu prezidenta, tak se tím velmi silně zesiluje jeho legitimita. Největší riziko prezidentských režimů, kde je přímo volený prezident, je to, že se může dostávat jakoby do konfliktu legitimity s parlamentem. A v momentě, kdy jsou v tom konfliktu, tak velice často, tím, že jsou ty legitimity stejné, do toho třeba vstupuje další aktér, například armáda. V Latinské Americe to je naprosto typické. Takže v některých zemích, kde je parlamentní tradice a kde se snaží udržet tu rovinu parlamentu a z něho odvozené vlády, ale přitom zároveň chtějí dát možnost lidem, aby rozhodovali sami o tom, kdo bude symbolizovat jednotu toho státu, tak právě dělají v ústavě změny, které zeslabují možnosti samostatné aktivity prezidenta a podmiňují to souhlasem vlády, respektive premiéra nebo příslušného ministra."

Podle sociálních demokratů by měl mnohem více rozhodnutí prezidenta kontrasignovat předseda vlády - například jmenování guvernéra České národní banky a členů bankovní rady. Prezident by měl také přijít o právo zastavovat trestní řízení, milosti by ale podle sociálních demokratů mohl udělovat i nadále.

Sociální demokraté také hovoří o odvolatelnosti prezidenta. Jak je to s odvoláváním hlavy státu teď? A měl by být prezident odvolatelný? "V daný moment je prezident odvolatelný prostřednictvím parlamentu, ale je to docela náročná procedura. Pokud zavedeme přímou volbu, tak je logické zavést i odvolávání prezidenta skrze lid, to jest odvolávání prostřednictvím rozhodnutí voličů. Ale jaké by k tomu mělo být, řekněme, kvórum, to jsem v návrzích ČSSD příliš nepostřehl. Pokud by byla přímá volba, tak by to jistou logiku mělo,"říká politolog Lubomír Kopeček.

Protikandidát Václava Klause by měl být podle ČSSD nadstranický, proevropský a sociálně cítící. Proč se v Česku tolik vzývá nadstranickost prezidenta? "Ta nadstranickost souvisí s úlohou prezidenta, jak je vnímána v parlamentním systému. Prezident v parlamentním systému je někdo, kdo symbolizuje určitou jednotu státu, určitou integritu. To znamená, měl by být ten sjednocující. Proto by také prezident v parlamentních systémech neměl zasahovat do každodenní politiky. On by se neměl vyjadřovat, jaká má být hospodářská politika nebo jaká má být výše daní a podobně. Tyto otázky společnost musí řešit, ale společnost to zároveň rozděluje. Prezident by měl skutečně symbolizovat jednotu a nebýt spojen s určitou politickou stranou. Takže jistá míra nadstranickosti, alespoň ve vystupování, je v parlamentních systémech - a pořád musíme hovořit o logice určitého systému, v jiných systémech to funguje jinak - skutečně dobrá,"říká politoložka Vladimíra Dvořáková.