ČSSD chce změnit svůj image a být moderní stranou

Jiří Paroubek, foto: autor

Po deseti letech uspořádala ČSSD svůj víkendový sjezd opět jako opoziční strana. Mottem jednání se stala modernizace nejstarší české demokratické strany, strany, která má své kořeny ještě v dobách Rakouska-Uherska. Více se už dozvíte od Zdeňka Vališe.

Jiří Paroubek, foto: autor
Předseda ČSSD Jiří Paroubek na sjezdu prohlásil, že v názoru široké veřejnosti na modernost sociální demokracie výrazně zaostává za svými konkurenty - ODS a Stranou zelených. A myslí si to i voliči sociální demokracie. Především je to ale rozšířený názor mezi mladými a vzdělanými lidmi.

"Tady dávám stoprocentně za pravdu Jiřímu Paroubkovi. Sociální demokracie má image strany, která je velmi obrostlá mechem."

Říká šéf ústecké organizace ČSSD Jaroslav Foldyna. Strana se podle Paroubka musí nezbytně modernizovat, aby udržela krok s nesmírně dynamickou dobou. Těm, kdo by to snad chtěl chápat jako odklon od sociálnědemokratických hodnot nebo snad i jako zradu, Paroubek vzkázal.

"Sociální demokraté se vždy dokázali přizpůsobovat dynamice měnícího se světa, protože ačkoli vždy vycházeli z pevného rámce hodnot, nikdy nebyli limitovaní rigidní ideologií."

Zdeněk Jičínský, foto: autor
Modernizace má podle Paroubka probíhat ve všech rovinách, ideové, programové, organizační a samozřejmě také personální. A to znamená především nahradit neznámé, ničím nevynikající a neaktivní lidi mladšími a výraznějšími osobnostmi, vzdělanými a zdravě ctižádostivými. Ty také mohou vnést do strany nové myšlenky a nová témata. O modernizaci se ale mezi sociálními demokraty mluví už delší dobu. Před dvěma roky ji zmínil také tehdejší stranický šéf Stanislav Gross. Poslanec Zdeněk Jičínský zde ale vidí rozdíl.

"Tehdy ten termín modernizace byl spojován s tím, že by se česká sociální demokracie měla přiblížit Blairově labouristické straně. Myslím, že to bylo takové povrchní koketování s Giddensovou Třetí cestou bez hlubších analýz, nakolik tyto prospekty a projekty jsou realizovatelné uvnitř české sociální demokracie. Dnes má ten název modernizace vyjádřit něco jiného, aby se totiž strana více otevřela ještě dalším vrstvám obyvatelstva, a aby se pokusila v průběhu času stát přitažlivější pro vzdělanější a mladší složky české společnosti, což je samozřejmě záležitost dlouhodobější."

Bude ale v ČSSD vůbec vůle k radikálním změnám? Jiří Paroubek v rozhovoru pro Radio Praha uvedl, že tato vůle je zřetelná.

Bohuslav Sobotka, foto: autor
"Myslím, že tu vůli teď projevili delegáti sjezdu. Máme nové stanovy. Ty obsahují řadu moderních prvků: přímou volbu předsedy sociální demokracie, vnitrostranické referendum. Dochází ke změnám ve struktuře sociální demokracie. To znamená, že aparát strany nebude řízen politicky, ale ústředním tajemníkem."

Přímá volba předsedy by tedy měla zabránit zažité praxi lobování při výběru a ovlivňování delegátů. Vnitrostranická referenda zase mají ztížit život uzavřeným bratrstvům funkcionářů v okresech a krajích a v podstatě je obejít. Podle Paroubka byly nové stanovy inspirovány modelem západoevropských sociálnědemokratických stran. To, že mu větší část novinek sjezd zamítl, sice Paroubka netěší, ale prý není ještě všem dnům konec. A druhý muž ve straně Bohuslav Sobotka dodává.

Robert Kopecký, foto: autor
"Zatím ta většina není pro nějakou rychlou modernizaci dostatečně silná, takže půjde spíše o postupné kroky."

Sociální demokracie si ovšem staví před sebe hodně obtížný cíl. Chce si uchovat levicové voliče a získat navíc mladé vzdělané voliče a voliče středu. To může v lecčems připomínat kvadratizaci kruhu. Bohuslav Sobotka si je toho vědom.

"To je dilema, které musí řešit každá evropská levicová strana. Někdy to dokáže a vyhraje volby. Někdy nedokáže oslovit současně levicové a středové voliče a volby nevyhraje. Sociální demokracie se teď musí pokusit skloubit hodnoty a zájmy voličů, kteří se deklarují nalevo s hodnotami a zájmy lidí, kteří nejsou politicky vyhranění a třeba i neradi používají dělení na pravici a levici. Jde o to více zdůraznit nejen otázky a hodnoty solidarity, ale také svobody."

To by byl důležitý posun, protože právě vzdělaní mladí lidé upřednostňují spíše hodnoty spravedlnosti a svobody před sociální solidaritou. Ukázala to ostatně i analýza předložená delegátům sjezdu. Image moderní strany se ovšem vytváří i jinými způsoby. Třeba tím, jak se její představitelé oblékají a jak vystupují na veřejnosti. Poslanec David Rath samozřejmě chápe, že stranu je nutné v rámci modernizace také zbavit odéru zmačkaných, špatně padnoucích laciných obleků, tlačenky s cibulí a výčepního piva.

David Rath, foto: autor
"Třeba Miloš Zeman dával ostentativně najevo pohrdání tím, jak se měl oblékat, a dokonce si zakládal na tom, že vypadá ošuntěle, protože říkal, že důležité je, co má člověk v hlavě a ne, jak vypadá. Já myslím, že je důležité oboje. Když se podíváte na dnešní širší okruh vedení ČSSD, myslím, že s ODS si už asi v uvozovkách nezadáme."

Je ovšem zřejmé, že modernizační projekt nebude mít lehký život, což už naznačil Bohuslav Sobotka. Jeden z delegátů se nechal slyšet, že dvě třetiny lidí na sjezdu by samy sobě musely odhlasovat konec kariéry. Podobně hovoří také známý bouřlivák, starosta Podsedic na Litoměřicku, bývalý poslanec Robert Kopecký.

Martina Válová, foto: autor
"Někteří funkcionáři na okresech si velice pečlivě hlídají, aby do strany nevzali někoho úspěšného s tím, že se obávají, že by je zastínil. Oni budou oponovat, to je jasné."

A je zde ještě další možný zádrhel. Modernizaci strany by měli podpořit zejména mladí a vzdělaní sociální demokraté, kterým se už podařilo vybojovat si své místo na slunci. Co když se ale také jim zalíbí nakonec svět funkcionářských bratrstev? Určitou obavu v tomto směru chová mladá delegátka sjezdu Martina Válová z Prahy.

"Občas sleduji, jak se mladí delegáti začínají etablovat do stávajících struktur a nesnaží se na nich něco změnit. Spíše podlehnou existujícímu systému."

Foto: autor