Czech POINT má zjednodušit komunikaci lidí se státem

Check Point – to je anglický pojem pro kontrolní stanoviště, se kterým si česká státní správa trochu pohrála, když uvedla do provozu systém, jehož cílem je zjednodušit komunikaci občanů s úřady. První slovo jeho názvu se samozřejmě píše ´Czech´, zatímco POINT zde funguje jako zkratka.

Její význam nám vysvětlil náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček: "Czech POINT je zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál a je to místo, na kterém by do budoucna měly fungovat služby, které bude poskytovat lidem asistent, tedy vzdělaný úředník, popřípadě jiná osoba, která bude schopna je provést celou složitou anabází pro to, aby mohli elektronicky něco podat. První fází celého tohoto projektu je schopnost Czech POINTu vydat ověřené výstupy z informačních systémů, chcete-li výpisů z rejstříků, evidencí a databází, které vede stát. V tuhletu chvíli jsme schopni na Czech POINTech vydávat výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, a od 1. ledna nově také výpis z rejstříku trestů."

Na obecních a krajských úřadech a matrikách je od Nového roku 1300 takových míst. K nim je třeba připočíst několik kanceláří Hospodářské komory a desítky pošt. Už letos by ale množství Czech POINTů na poštách mělo dramaticky vzrůst na dva tisíce, i když na jejich činnost se zatím vztahují určitá zákonná omezení, "protože pošta nemůže vydávat například výpisy z těch neveřejných rejstříků, jako je rejstřík trestů. Ale věřím tomu, že tak, jak bude narůstat počet poboček České pošty, které budou plnit funkci Czech POINTu, tak věřím tomu, že budou plynule narůstat i agendy, které budou moci být na těchto místech obsluhovány,"říká náměstek ministra vnitra pro informatiku Zdeněk Zajíček.

Pro posluchače v zahraničí je důležité vědět ještě jednu věc: "Také jsme zahájili zkušebně i vydávání těchto výpisů v zahraničí. V tuhletu chvíli se jedná o šest ambasád, na kterých je možné tyto čtyři výpisy získat." Jsou to zastupitelské úřady v Bratislavě, Drážďanech, Tel Avivu, Varšavě, Vídni a Washingtonu.

S celkovým počtem Czech POINTů pak má růst i rozsah jejich agendy. Nejprve na možnost doručovat sem všechna podání vůči státní správě, náměstek Zajíček však věří, že časem půjde o možnost obracet se i na soudy a další orgány a instituce České republiky. Například pořizovat nejenom výpisy, ale i zápisy do obchodního a živnostenského rejstříku. Výsledkem procesu následujících let pak má být maximální pohodlí občana: "Stát zajistí, aby z tohoto konkrétního jednoho Czech POINTu bylo doručeno takové podání na správný úřad, na správné místo, ke správnému úředníkovi, a opět na kterémkoli Czech POINTu si budu moct do budoucna vyzvednout výsledek takového jednání státu," věří Zdeněk Zajíček.

Kritické je však sdružení eStat.cz, podle jehož čtvrtečního prohlášení vláda při odstraňování byrokracie a elektronizaci státní správy plní své plány zatím jen napůl.