V ‚občance‘ otisk prstu i nepřechýlené ženské příjmení

Sněmovna schválila zavedení občanských průkazů s otisky prstů

Průkazy s čipy, na nich budou otisky prstů, by lidé mohli dostávat už letos. Sněmovna také umožnila Češkám zapsat příjmení v mužské podobě.

Přechylování ženských příjmení provází vášnivé debaty mezi zastánci a odpůrci. Možnost žádat o příjmení bez přípony - ová dosud mají jen cizinky, české občanky s trvalým pobytem v cizině nebo ženy, jejichž manžel je cizinec, a případně ženy, které mají jinou než českou národnost.

Válková: Vzrůstá zájem žen o nepřechýlené příjmení

Sněmovna na návrh někdejší ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) tyto podmínky zrušila. Válková změnu zdůvodnila tím, že vzrůstá zájem žen zvolit si nepřechýlené příjmení, čemuž stávající právní úprava brání. A může vést k absurdním situacím.

Helena Válková | Foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas

"Například Češka trvale žijící na území Slovenska si může nechat příjmení v matriční knize zapsat v mužském tvaru, kdežto Češka s trvalým pobytem na území České republiky tuto volbu učinit nemůže," uvedla poslankyně.

Rozdílné názory mají jak samotné ženy, tak jazykovědci. Například bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva připomíná, že přechylování příjmení je charakteristickým rysem českého mluvnického systému a je známé už od středověku.

Karel Oliva | Foto: Český rozhlas

"Já zastávám stanovisko, že bychom přechylovat měli. Jednak je to tradice češtiny, ale je to i v samé struktuře češtiny a to od jejích samotných počátků," říká bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva.

Co sněmovnou neprošlo, byl návrh Pirátů, aby v občanských průkazech nebyl uváděn údaj o pohlaví, nebo aby patřil mezi dobrovolné. Neprošel ani návrh SPD, která požadovala, aby uvádění biometrických údajů v občanských průkazech bylo dobrovolné.

Občanku si můžete nechat

Zákon reaguje na nařízení Evropského parlamentu. Podle něj součástí občanských průkazů bude muset být i strojově čitelná část, aby doklady splňovaly minimální bezpečnostní normy v podobě, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Doklady totožnosti | Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International

Nový typ dokladu bude nutný pro cesty po Evropské unii. Proti povinným otiskům prstů na občanských průkazech vystupovala SPD - například poslanec Pavel Jelínek.

"Jsme přesvědčeni, že nadužívání biometrických údajů je nevhodné. Ten údaj tam má být vložen, aby občanský průkaz mohl být využit při identifikaci, při překračování hranice EU. Takový doklad již máme, je to biometrický pas, který si může každý dobrovolně nechat udělat."

Platnost občanských průkazů zůstává stejná. U lidí strarších 15 let je desetiletá. Lidem nad sedmdesát budou platit 35 let. Od šesti do patnácti let bude platnost pětiletá, jako je tomu u cestovních pasů. Malé děti dostanou průkaz na dva roky. Také jste někdy zalitovali, že si nemůžete starou občanku nechat? To už teď bude možné.

Z 'občanky' brzy zmizí titul i rodné číslo

Podle návrhu také nebudou v občanském průkazu zapisovány některé údaje, jako je akademický titul nebo rodné číslo.

Tento identifikátor, který se v Česku hodně využívá, by se podle návrhu ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) měl v průkazech zapisovat do konce roku 2023. Pak by k tomu podle jeho dřívějších vyjádření sloužilo číslo průkazu, ze kterého by se daly vyčíst osobní údaje. O zákonu teď bude rozhodovat Senát.