Panorama: Záludnosti české gramatiky už řeší počítačový program

Píšete česky ve Wordu a máte nastavenu automatickou kontrolu pravopisu s příslušnou konfigurací? Potom samozřejmě víte, že když uděláte pravopisnou chybu ve slově nebo napíšete slovo, které váš slovník nezná, program takové slovo označí červenou vlnovkou. To je bezesporu šikovná věc, pokud se program nesnaží být chytřejší než vy a neopraví sám bez vašeho vědomí některé správně napsané slovo. Třeba našeho velvyslance v Thajsku Jiřího Šitlera přepíše na Hitlera a pokud si toho včas nevšimnete, na nepříjemnost je zaděláno. Ani ta nejlepší kontrola pravopisu vás ovšem dosud neochránila před chybami gramatickými. Ale i v této oblasti už se blýská na lepší časy, a to zásluhou odborníků z Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Ti totiž vyvinuli program, který mnoha lidem pomůže vypořádat se s různými záludností české gramatiky. Více už nám poví ředitel Ústavu pro jazyk český docent Karel Oliva.

Bude program kontrolovat například použití tvrdého ´y´ a měkkého ´i ´ například v přísudku?

"Přesně tak. O to se nám jedná. Například ve větě ´psi štěkaly´ tedy s ´y´ jsou slova napsána dobře, ale přesto ta věta dohromady je napsána špatně. Přesně jste tady narazil na problematiku, kterou řešíme."

S jakými záludnostmi češtiny jste se setkali při tvorbě programu?

Karel Oliva,  foto: autor
"Zásadní záludnost, se kterou jsme se setkali, je v tom, že my pracujeme pouze formálními prostředky. To znamená, že se díváme na jednotlivá slova, říkáme si, jaké jsou morfologické kategorie, podstatné jméno, přídavné jméno, pád, rod atd. a z nich kontrolujeme, zda ta věta je dobře. Skutečný problém je ale v tom, že spousta vět je jakoby vlastně formálně dobře, i když jsou to potom věty nesmyslné. V tomto smyslu například věta ´dívky si hráli´ s měkkým ´i´ na konci je vlastně jakoby dobře, protože je to stejná věta jako ´hry si hráli (např. chlapci - pozn. ZV)´. My neumíme v tomto smyslu rozlišit význam těch vět. Řídíme se jenom formou a protože je dobře věta ´hry si hráli´, tak vlastně větu ´dívky si hráli´ můžeme brát tak, že slovo ´dívky´je jakoby ve 4. pádě. Formálně je to správně. Fakticky je ta věta ale nesmysl. To je ten nejdůležitější problém, na který jsme narazili, a upřímně říkám, že jsme ho ani v obecnosti nevyřešili."

Poněkud iluzorní jsou tedy představy, že díky novému počítačovému programu se už Češi nebudou muset učit gramatiku.

"Dejme tomu, že Čechům poněkud ulehčíme život v tom, že nebudou muset po sobě pečlivě kontrolovat texty. Určitě se ale budou muset dál učit gramatiku a také stále trošku ty texty kontrolovat."

Na projektu kontroly české gramatiky pracují odborníci už skoro 15 let. V první polovině devadesátých letech šlo dokonce o mezinárodní projekt na poli matematické lingvistiky s finanční podporou Bruselu. Naši odborníci vyvinuli v rámci projektu jakýsi prototyp, který ale v podstatě nebyl funkční. Teprve dohoda s Microsoftem vedla k uplatnění programu v rámci produktu Office.

"Už skoro rok je možné si zdarma stáhnout ze stránek Microsoftu Kontrolu české gramatiky. Je tu bohužel jediná podmínka: na počítači musí být instalován Office 2003. U předchozích verzí Office ten program nefunguje. Microsoft, jak známo, připravuje další verzi svého operačního systému. Po XP přijde brzy Windows Vista a s ním i nová verze Office. My na základě zpětné vazby zákazníků, na základě toho, co jsme dozvěděli od našich uživatelů, připravujeme novou, vylepšenou verzi, kterou máme Microsoft odevzdat koncem května."