Daňová reforma znevýhodňuje zahraniční pracovníky

Foto: Europäische Kommission

V České republice žije legálně 280.000 cizinců, z toho 220.000 z nich tu našlo i zaměstnání. Často berou práci, o kterou Češi nemají zájem. Podle úprav, které přinesla daňová reforma, najdou už za pár dní na měsíční výplatní pásce o 2000 Kč méně než jejich čeští kolegové. Podle zaměstnavatelů reálně hrozí, že Českou republiku začnou z finančních důvodů opouštět, a oni za ně nenajdou náhradu.

Foto: Evropská komise
Česká republika má nejméně nezaměstnaných za posledních deset let. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu. Důsledkem jinak pozitivního trendu je, že podniky mají stále větší problémy se získáváním nových zaměstnanců.

Podle nových pravidel takzvaní "daňoví nerezidenti", tedy ti, kteří na území České republiky pracují, ale nemají tu trvalé bydliště, nemohou od prvního ledna uplatňovat slevu na dani ve výši 2070 kč. Na výplatní pásce tak už za pár dní dělník z Polska nebo Slovenska najde o tuto částku méně než jeho český kolega se stejnou hrubou mzdou. Podle Stanislava Špringla z ministerstva financí bylo při přípravě reformy vzato v úvahu doporučení Evropské komise z roku 1994, jehož cílem je ochrana státních příjmů.

"Tak se celá oblast daňových nerezidentů přehodnotila a v podstatě jsme řekli, že ten daňový nerezident, který má 90 % svých celosvětových příjmů z území České republiky, na tuto slevu nárok má a může ji uplatnit v rámci daňového přiznání."

O výši ročních příjmů se však rozhodne až na konci roku a teprve pak bude možné požádat o zpětné vyrovnání této slevy. Problém je nejpatrnější u těch cizinců, kteří jsou v pracovním poměru a zaměstnavatel jim vyplácí měsíční mzdu.

Foto: Evropská komise
"U zaměstnanců vzniká v tuto chvíli ten problém, že nemají uplatněnu tu základní slevu na dani. V této chvíli nesplňují podmínku. Pokud ji splní, mají možnost podáním daňového přiznání po skončení zdaňovacího období ji uplatnit. V tom je meritum změny a celého problému."

Podle vyjádření prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla může mít změna negativní dopad na všechny podniky v republice. Ministerstvo financí už proto připravuje novelu, která vrátí vše do původního stavu. Návrh, který nyní vstupuje do třetího sněmovního čtení, počítá s platností od července letošního roku.

Pokud se podaří nebezpečí odchodu pracovní síly do zahraničí odvrátit, bude stále zbývat na našem pracovním trhu 140.000 volných míst. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje proto současně legislativní návrh na zavedení tzv. zelených karet. Jejich podstatu vysvětluje Štěpán Černoušek z tiskového odboru ministerstva.

"Systém zelených karet by fungoval tak, že v jednom papíru by bylo spojeno povolení k pobytu a pracovní povolení. Výrazně by se tak měla zjednodušit administrativa, hlavně by se zkrátily lhůty pro vyřizování povolení k dlouhodobému pobytu. Dnes to trvá asi 180 dní, kdežto zelené karty by celý proces zkrátily na 30 dní od podání žádosti na zastupitelském úřadu České republiky."