Databáze DNA umožní lidem najít příbuzné

Foto: Evropská komise

Chcete pátrat po příbuzných pomocí DNA? To vám umožní Česká národní genografická DNA databáze. Společnost Genomac v ní má asi 5000 vzorků, u 3000 i souhlas s použitím. Databáze je anonymní, nejsou v ní údaje o konkrétních lidech. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Foto: Evropská komise
Česká národní genografická DNA databáze je nejrozsáhlejší domácí bankou genetických informací pro vědecké účely, genetický a lékařský výzkum. Podle ředitele Marka Minárika vše začalo před rokem nabídkou testů pro určení genetického původu. Za test se platí, ale zájem je veliký. Data lidí, od nichž firma získala souhlas, zařazuje do nově budované databáze. Ta mimo jiné mapuje, jaká je genetická skladba obyvatel v ČR.

"Klasický příklad je ten, že si třeba v novinách najdete zprávu, že odborníci z Harvardské univerzity objevili novou mutaci a ta zapříčiní náchylnost k nějaké nemoci. To je sice hezké, ale s největší pravděpodobností byl takový výzkum prováděn na populaci například v Americe nebo v Asii a to nemusí znamenat, že tato mutace je významná v naší populaci."

A jaký původ mají podle databáze Češi? 40 procent Čechů má západoslovanský původ, čtvrtina románský, 11 procent jihoslovanský, desetina germánský, devět procent semitský a jedno procento jihokavkazský.

Nesmíme zapomenout ani na kriminalistiku. Stejně jako jsou jedinečné otisky prstů, má každý z nás unikátní genetický kód.

"To znamená, že když kriminalisté najdou na místě činu nějaké stopy, tak potom tento kód odhalí a mohou třeba prohledávat databázi a tento kód tam hledat,"

Marek Minárik,  foto: Zdeněk Vališ
dodává Marek Minárik. Díky DNA se dají hledat i příbuzní, například odkud rodina pochází. A jak příbuzné hledat? Začít se musí od člověka, od kterého budeme pátrat do minulosti. Musí se zjistit sada specifických znaků - tzv. genetický profil, neboť databáze právě s takovými profily pracuje. Jak uvedl Jan Zástěra, prakticky to využijí ti, kteří sestavují svůj rodokmen a chtějí dojít hodně do minulosti.

"Mnozí z nich se třeba dopátrali toho, že v Česku žije poměrně málo lidí, kteří mají stejné příjmení, protože těch rodových linií je tu jen několik - dvě nebo tři. A ta databáze jim umožní zjistit, jestli tito nositelé stejného příjmení, mají v minulosti společného předka, ze kterého vzešli a jestli opravdu jsou navzájem příbuzní a nebo jestli ta shoda příjmení je náhodná."

Při porovnání 12 znaků, z nichž se profil skládá, je 95 procentní šance najít předka o 50 až 60 generací zpět. Jedna generace se počítá na 25 let. Se svými současníky se shodným genetickým profilem mohou registrovaní lidé také navázat kontakt. Největší zájem o genetické testování měli obyvatelé Prahy a Brna, nejmenší byl na Karlovarsku a Vysočině. Pravděpodobnost, že člověk najde jednoho příbuzného se shodným profilem je 35 procent.