Genetici varují před komerčními testy DNA, které mají odhalit sklon k nemoci

DNA

Genetici varují před komerčními testy, které mají z DNA odhalit sklon člověka k některé vážné nemoci. Firmy podle ČTK tyto testy nabízejí za 10 až 20 tisíc korun a tvrdí, že mohou odhalit genetickou náchylnost k více než dvaceti nejčastějším onemocněním.

Pomocí analýzy DNA se lékaři za posledních pět let dostávají k podstatě mnohých onemocnění ve všech oborech medicíny. Testy, které mají odhalit sklon k vážné nemoci údajně provádí i soukromé firmy. Proti tomu vystoupila Společnost lékařské genetiky. Výtky shrnul předseda Společnosti profesor Petr Goetz.

"To předbíhá úroveň našich znalostí. Nelze na podkladě současných možností testování DNA, pro řadu chorob, jako je hypertenze, kardiovaskulárních onemocnění a podobně, určit tu predikci přesně. Jsou ve světě určité publikace, které popisují některé znaky v DNA, které by mohly v kombinaci předpovídat možnosti toho onemocnění. Tyto publikace byly ovšem dělány na jiných populacích, nikoliv naší. Takže z našeho hlediska je to nevyužitelné."

Vliv genetiky na rozvoj cukrovky, vysokého tlaku či nemocí srdce a cév je podle současných znalostí v řádu jednotek procent. Nemoci jsou způsobeny řadou vlivů, nikoli jen genetikou. Podle profesora Goetze může zavádějící interpretace výsledku vyšetřované poškodit neodůvodněnými obavami, nebo je naopak falešně uklidnit. S tím souhlasí i firma Genomac, říká její ředitel Marek Minárik.

"Existuje jedna firma v ČR, která s tím přišla někdy na podzim a všechny ostatní soukromé laboratoře se k tomu nepřidali. Já musím říct, že za nás, za soukromou laboratoř, která je současně i nestátním zdravotnickým zařízením, naprosto souhlasím s názory, které vyjadřuje Společnost lékařské genetiky."

Komerční testy DNA jsou velmi rozšířené. Můžeme jimi zkoumat například svůj původ, test otcovství.

"Soukromé firmy absolutně tolerujeme a to, proč jsme se teď ozvali, není z důvodů obavy o přežití našich oddělení, ale myslíme si, že jak odborná veřejnost, tak i laická veřejnost by měla být informována naprosto správně, jaké možnosti toho testování vskutku jsou, co je vědecky podložené, co není podložené, co je eticky rozporuplné a podobně,"

dodává profesor Goetz. Soukromých laboratoří, které provádí analýzu DNA je kolem dvacítky. Podle předsedy etické komise ministerstva zdravotnictví Petra Hacha testují komerční laboratoře vzorky zaslané poštou. Hrozí tak, že dojde k záměně či porušení vzorku při přepravě. Ředitel Genomacu Minárik naopak zasílání vzorků hájí.

"Naopak bych řekl, že je to obrovská výhoda této možnosti, pacienti nemusejí čekat dlouhé hodiny někde v čekárnách. Vzorek se může porušit, ale potom ten test nevyjde. V žádném případě porušení vzorku nikdy nemůže způsobit stanovení něčeho, co v tom vzorku není. Něco jiného je sdělování výsledku, toto nikdy nesdělujeme na dálku. Zadavatel se k nám musí dostavit a provádíme s ním genetickou konzultaci."