Děti Nicolase Wintona

V kulturní rubrice se společně s Vilémem Faltýnkem zastavíme u celovečerního dokumentárního filmu o britovi Nicolasi Wintonovi, kterému se podařilo před druhou světovou válkou na poslední chvíli vyvézt z Československa do Velké Británie 664 židovských dětí.

Tou překladatelkou je paní Doris Kožíšková, která se po válce vrátila do Československa. Mnohé z dětí ale už zůstaly v zahraničí. Kromě Věry Gissing, autorky zmíněné knihy Perličky dětství, patří mezi zachráněné také slavný kanadský televizní reportér Joe Schlesinger, který je průvodcem Mináčova následujícího - tentokrát dokumentárního - filmu o Nicolasi Wintonovi. Jako televizní diváci jsme mohli sledovat pozoruhodně detailní obraz velké záchranné akce. Protože se mi zdálo skoro neuvěřitelné, kolik dokumentů k tak dávné události film nabízí, zeptal jsem se Mateje Mináče, zda používal i hrané, dotáčené rekonstrukce jednotlivých situací. Tolik režisér Matej Mináč ke svému novému filmu Nicolas Winton - Síla lidskosti.