Devitalizace ve vrchlabské nemocnici

Vrchlabská nemocnice bude od konce dubna léčit pacienty s rakovinou metodou tzv. devitalizace, tedy podvázáním zhoubných nádorů. Ministerstvo zdravotnictví přitom už před několika týdny zastavilo studii, která měla bezpečnost a účinnost této nové metody léčení onkologických onemocnění ověřit.

Devitalizace byla od loňska pokusně prováděna ve čtyřech nemocnicích v Praze a v Brně u pacientů v posledním stádiu rakoviny. Většina z těchto pacientů dnes už nežije. Zastánci devitalizace poukazují na to, že v tak pokročilém stádiu nemoci jim stejně nemohla pomoci. Odborné lékařské kruhy, především Česká chirurgická společnost, se proti devitalizaci staví, i když pokusy na zvířatech, které dlouhodobě prováděl objevitel této léčebné metody dr. Karel Fortýn ve výzkumném ústavu v Liběchově, ukázaly, že devitalizace při léčbě rakoviny prokazatelně pomáhá. Lékaři se totiž domnívají, že pokusy na zvířatech nestačí. Chtějí nejdříve odhalit mechanismus, proč je vlastně tato metoda účinná, nežli se začne používat při léčbě lidí. Zástupce Svazu pacientů Josef Mrázek, který devitalizaci hájí, však říká:

"Není na samém začátku nutné vědět, proč to funguje. Takže ty požadavky, aby se s výzkumem začalo teprve tehdy, až bude jasné, jakou imunitní reakci co vyvolává a proč to je, to jenom oddaluje řešení."

Svaz pacientů nesouhlasí s tím, že ministerstvo zdravotnictví přerušilo studii, která měla bezpečnost devitalizace potvrdit. Kritizuje i postup České lékařské komory, která lékařům provádějícím devitalizaci dokonce hrozí vyloučením. Poukazuje přitom na to, že Světová lékařská asociace, nejvyšší světová autorita pro otázky lékařské etiky, rozhodla, že lékař smí devitalizaci provést, pokud se jedná o život zachraňující zákrok. Na to právě spoléhá i soukromá nemocnice ve Vrchlabí, která chce devitalizaci zavést jako způsob léčby svých onkologických pacientů. Předseda Svazu pacientů Luboš Olejár tvrdí, že lékaři za provádění devitalizace nemohou být trestně stíháni:

"Trestně právní odpovědnost není žádná. provádění výkonu, jako je podvázání zhoubného nádoru, je jenom umrtvení tkáně. Je to stejná pozice, jako každý jiný výkon, který lékař provádí a nedbalostně někoho poškodí. Ale tady ten výkon, život zachraňující, má plnou podporu a plné právo podle pokynů Světové lékařské asociace provádět."

Tomuto názoru však odborníci z oblasti lékařské etiky odporují. například Jiří Šimek z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy tvrdí, ve všech vyspělých zemích světa jsou v platnosti zákony, které jasně vymezují, jak se má při zavádění nových léčebných metod postupovat. Z devitalizace se podle něj místo odborného problému stalo spíše mediální téma a místo chybějících informací se argumentuje emotivními postoji. Právě na nedostatku informací pak mohou profitovat soukromá zdravotnická zařízení, která dosud neověřenou metodu pacientům za drahé peníze nabídnou.