České nemocnice zkouší novou metodu léčby rakoviny - tzv. devitalizaci.

Stane se metoda českého lékaře revolučním přelomem v léčbě rakoviny? Na tuto otázku nyní hledají odpověď specialisté ve čtyřech českých nemocnicích. O jakou metodu se jedná a jaké jsou její výsledky se pokusí přiblížit Zdeňka Kuchyňová.

Ve zdravotnických kruzích se nyní diskutuje o nové nadějné metodě léčení rakovinových nádorů. Jejím objevitelem byl profesor Karel Fortýn, který zemřel začátkem letošního roku. V čem vlastně devitalizace spočívá? Sám zákrok je v podstatě jednoduchý - nádorová tkáň se zbaví životnosti tím, že se podváže a tím uzavře přívod živin a kyslíku. Následně dojde k odumření nádoru. Tato metoda zabrala v 99 procentech případů nemocných zvířat. Metodu nyní klinicky zkouší tři pražské a jedna brněnská nemocnice. Na úspěšnost této metody jsem se zeptala předsedy České onkologické společnosti Pavla Klenera. Lékaři smějí v rámci experimentu podvazovat - a postupně nechat odumřít - jen metastázy nádorů, a nikoli celé orgány, jak to dělal Karel Fortýn. První pacienti začali být touto metodou léčeni zhruba před šesti týdny. Jaké jsou první zkušenosti a zda nastaly při aplikaci metody nějaké komplikace, jsme se zeptali profesora Františka Antoše z pražské nemocnice Bulovka. Novou metodu zkouší i Masarykův onkologický ústav v Brně. Jak uvedl doktor Vuk Fait, zatím operovali deset pecientů. Jak shodně potvrzují oba lékaři, na první závěry, je třeba ještě počkat. Pokud by se úspěšnost metody potvrdila, znamenala by velkou naději pro mnoho pacientů.