Divnopis: Mentour

Foto: Google Maps
0:00
/
0:00

Je Mentour cestovní kancelář pro muže? Nebo jméno této obce má původ někde úplně jinde?

Naše zvědavost způsobila v Mentouru paniku:

"Oni se mě ptaj, jak to je, že se to tady jmenuje Mentour!"

"To já vůbec nevím."

"Já taky ne."

"Pocem, mami!"

Na zavolání "mami" přichází paní Věra Myšková. Její teorie vychází z toho, že jednou při pracích na zahradě narazili na něco tvrdého..." Tak jsme kopali, kopali, kopali a říkáme - Hergot, tady je nějakej poklad." Byl to jakýsi čtverhranný předmět, ze kterého se později vyklubala součást žentouru, tedy zařízení, do kterého se zapřáhl dobytek. Podobnost slov tak dala vzniknout názvu obce: "Menour, podle žentouru."

Jenomže původ názvu Mentour je tak divný, že překvapil i jazykovědce Milana Harvalíka. Vesnici totiž založil starousedlík jménem Mentúr.

"Tohle to jméno Mentúr vzniklo z osobního jména Mentor, což byl podle řecké báje Odysseův přítel, kterému hrdina před výpravou do trojské války svěřil svého syna Telemacha."

Co to říká o názvu Mentouru? Hned několik věcí. Především to, že naši předkové četli a znali staré řecké báje a pověsti už před rokem 1372. O pár let dříve vznikla vesnice Mentour pojmenována po muži mentorovi.

"Což znamená rádce, pěstoun, tedy ten, kdo pořád opravuje, napomíná,"říká Milan Harvalík.

Každopádně je to v našem seriálu první setkání s místním jménem, které podle jazykovědeckých bádání ovlivnila řečtina.

"To ne, snad," reaguje paní Věra Mišková v Mentouru, když jí sdělujeme výsledek pátrání jazykovědců. "Asi nemaj pravdu, nebo co vy na to, paní Kylerová?"

"Já vůbec tadyhle to ne to..."

"Řecko ne to," ujištuje se Marek Janáč.

"Ne," potvrzuje paní.


Divnopis si lze koupit také jako knihu. S bohatým obrazovým doprovodem vyšla ve vydavatelství Českého rozhlasu - Radioservis, které má katalog na internetové adrese www.radioservis-as.cz.