Divnopis: Nevcehle

0:00
/
0:00

Obec, do které nás tentokrát zavede Divnopis, leží nedaleko Telče. Jak přišla ke svému ojedinělému názvu Nevcehle?

První zmínka o Nevcehli pochází už z roku 1355, ale ten název - Nevcehle...

"Co já vím, tak po tým pátrají a nemůžou na to přijít,"říká paní, která si nepřála uvést své jméno. Podle toho, co ví, pochází název Nevcehle ze západní Evropy: "Je to nějaká zkomolenina z angličtiny, něco jako New Castle, něco takovýho prej."

Starosta Luboš Pelej ale tvrdí, že žádná angličtina, spíše němčina přispěla ke vzniku názvu Nevcehle. Nevcihem se to jmenovalo, bylo to v kronice, ale jaký to má význam? Nová osada nebo něco takovýho, podle toho."

Jazykovědec Milan Harvalík souhlasí s tou němčinou. "Vykládáme to z německého neuziehen, přičemž ziehen samozřejmě znamená táhnout nebo pak taky v přeneseném slova smyslu přemístit se někam, pohnout se někam. Neu je samozřejmě nový. Je to tedy místo, kam se někdo nově přistěhoval, možná bychom mohli trochu pejorativně říct přitáhnul, abychom tam měli ten základ ziehen táhnout. Nebo taky je to místo, kde bylo něco nově započato. Právě to jméno Nevcehle, bylo dáno v třináctém století jihlavskými horníky při založení nových štol."

Zajímavý název, libuje si starosta Nevcehle Luboš Pelej: "Je jedinej široko daleko v republice, jinej tady není, no. Pak je nejbližší v Anglii - Nevcastle, tak říkají, to je New Castle a taky v Austrálii. To jsou vlastně tři na světě podobný, nebo dva na světě podobný názvy."

Takže vy máte taková partnerská města.

"Dalo by se říct skoro jo," směje se starosta.


Divnopis si lze koupit také jako knihu. S bohatým obrazovým doprovodem vyšla ve vydavatelství Českého rozhlasu - Radioservis, které má katalog na internetové adrese www.radioservis-as.cz.