Dny evropského kulturního dědictví

Na sedm set památek ve více než dvou stovkách historických měst a obcí v České republice bude o tomto víkendu zpřístupněno při Dnech evropského kulturního dědictví. Lidé budou moci navštívit i takové památky, které jsou jindy pro veřejnost zcela uzavřeny. Připravila Milena Štráfeldová.

Hlavním organizátorem české účasti na této celoevropské akci je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Předseda sdružení Pavel Horák o chystaných Dnech uvedl:

"Dny evropského dědictví patří mezi nejvýznamnější celoevropské akce v oblasti kultury. Pořádají se pod patronátem Rady Evropy, což znamená, že tomu je skutečně věnována velká pozornost. Celkem je zapojeno do této akce na 48 států Evropy."

Ve většině evropských zemí se Dny konají již tradičně druhý víkend v září a jejich smyslem je co největší propagace společného evropského kulturního dědictví. Letošní Dny mají v Čechách a na Moravě dvě hlavní témata. Tím prvním je krása baroka a váže se na výstavu nazvanou Sláva barokní Čechie. Výstava uspořádaná ve čtyřech objektech Národní galerie v Praze má mimořádný ohlas, od jejího zahájení v dubnu ji navštívilo už téměř 90 tisíc diváků. Martiny Šťastné z Národní galerie jsem se zeptala na to, jaké doprovodné akce jsou ke Dnům evropského kulturního dědictví na výstavě připraveny:

"Na výstavě samotné Národní galerie připravila zvláštní nabídku akcí pro veřejnost. Jednak jsou to komentované prohlídky jednotlivých výstavních akcí pro dospělé a odpoledne budou na výstavách věnována dětem. Budou si moci samy vyzkoušet některé činnosti, konkrétně se budou moci na chvíli stát barokním vojákem anebo mistrem tance v období baroka."

Další téma letošních Dnů evropského kulturního dědictví v České republice má podle předsedy Sdružení historických sídel Pavla Horáka souvislost s tradicí dobrovolného hasičství:

"Jedná se samozřejmě o technické památky, ale vůbec ten fenomén hasičstva v českých zemích je silně zakotven a je s ním spojena řada zajímavých akcí právě možná v oblasti občanského života."

V Litoměřicích tak o víkendu proběhne Celostátní prohlídka dobrovolných hasičů, na které budou k vidění i historické hasičské stříkačky. V Ústí nad Labem si zájemci budou moci prohlédnout například památkově chráněná střekovská zdymadla. Zcela zdevastovaný Národní dům, který teprve čeká na svou rekonstrukci, naopak uvidí návštěvníci Karlových Varů. V Brně bude otevřen jinak zcela uzavřený památkově chráněný areál staré brněnské továrny Vaňkovka a na pražském Hlavním nádraží lze navštívit Masarykův vládní salónek. Podle Sdružení historických sídel je kromě návštěv nemovitých památek připraveno na tři sta doprovodných akcí. Jednou z nich bude například i sobotní rekonstrukce bitvy o jeden z mississipských ostrovů z období války Severu proti Jihu. K bitvě dojde tentokrát nikoliv na Mississippi, ale na Vltavě v pražském Braníku.