Dodavatelé léčiv hrozí, že už nebudou dotovat stát

0:00
/
0:00

Českému zdravotnictví schází peníze. Tuto známou věc tento týden opět důrazně připomněly některé profesní zdravotnické skupiny. Asociace nemocnic pohrozila, že bude nutné odkládat plánované operace a prodlouží se čekací doby na ošetření. Neméně halasně se ale ozvali také lékárníci a distributoři léčiv. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Ve zdravotnictví se dluhy přelévají hlavně od nemocnic ke zdravotním pojišťovnám a zpět. Nedostatek peněz v systému pak samozřejmě postihuje i jeho dodavatele. A těmi největšími jsou lékárny a distributoři léčiv vůbec. Podle prezidenta České lékárnické komory Lubomíra Chudoby roste zpoždění pojišťoven v placení pohledávek lékárnám. Například u Všeobecné zdravotní pojišťovny už zpoždění činí v průměru 50 dnů. Řada lékáren se kvůli tomu dostává do existenční krize.

"Zhruba 50 procent všech lékáren v České republice, zejména těch menších, je z těchto důvodů ohroženo ve své základní existenci."

Lékárníci a dodavatelé léčiv přitom tvrdí, že obecně ceny léků nejsou příčinou finanční krize ve zdravotnictví. Jak řekl Lubomír Chudoba Radiu Praha, ceny se v podstatě nemění a nemění se ani jejich spotřeba. Rostou ale náklady na léky, a to pod tlakem farmaceutických výrobců.

Lubomír Chudoba,  foto: Autor
"Lékaři předepisují nové a dražší léky. V tom je ten zakopaný pes. Pokud je tady zaregistrováno nové léčivo nebo pokud je umožněno v rámci kategorizace, aby lék předepisovali všichni lékaři, nejenom třeba specialisté, tak dramaticky vzrůstá spotřeba."

Totéž si myslí i prezident České lékařské komory David Rath. Podle něj je zdravotnictví doslova zavaleno nabídkou nových léků, které jsou třeba jen o jedno procento lepší než ty předcházející, ale často jsou desetkrát až stokrát dražší. Ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiřina Musílková připomíná, že výdaje na léky tvoří třetinu všech výdajů pojišťovny. To je prý víc než jinde v Evropské unii. Prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba k tomu ale podotýká.

"U nás jsou například mzdy několikanásobně nižší, takže když potom postavíte vedle sebe celkové náklady na zdravotnictví a náklady na léky, protože řada těch léků je v cenové hladině evropské, tak samozřejmě nám vychází, že podíl léků v České republice je vyšší."

Prezident lékárnické komory zároveň naznačuje, že někteří lékaři také mohou při předepisování léků švindlovat. Proto by prý k úspoře peněz v systému pomohlo, kdyby zdravotní pojišťovny měly povinnost posílat svým pojištěncům přehled o vykázané zdravotní péči.

Pavel Suchý,  foto: Autor
"Ať si každý může zkontrolovat, jestli skutečně je na něj vykazováno to, co absolvoval, jestli jsou na něj vykazovány ty léky, které mu lékař skutečně předepsal, a on si je vyzvedl. To je podle mého názoru zásadní preventivní opatření proti švindlování. Pokud to pojišťovny budou posílat, bude eliminována spousta nekalostí."

Dočasným řešením je podle lékárníků a dodavatelů léčiv návrh ministryně zdravotnictví Milady Emmerové, aby vláda dala Všeobecné zdravotní pojišťovně čtyři miliardy korun. Pojišťovna by pak mohla zaplatit nemocnicím a ty by zase zaplatily za dodávky léků. Oddlužení Všeobecné zdravotní pojišťovny by podle ředitele Asociace velkodistributorů léčiv Pavla Suchého bylo jen splacením dluhu, který má stát vůči zdravotnictví. Jinými slovy, stát by měl zvýšit částku za své pojištěnce, tedy především důchodce a děti, protože jejich podíl na celkovém vybraném zdravotním pojištění činí už jenom 21 procent.

"Problém je v tom, že chybí miliardy, které do systému nedává stát. On platí pojištění za zhruba polovinu obyvatel republiky, ale tito obyvatelé čerpají 80 procent zdravotní péče. A to způsobuje ten deficit ve financování zdravotnictví."

Karel Němeček,  foto: Autor
Distributoři léčiv i lékárníci upozorňují na to, že už nemohou stále doplácet na někoho jiného. Kvůli opožděným platbám od nemocnic si musí brát překlenovací úvěry, aby mohli zaplatit jedni výrobcům, druzí dodavatelům. A z těchto úvěrů musí platit úroky. Pavel Suchý říká, že distributoři stojí před dilematem. Na jedné straně vidí pacienty, na straně druhé je ale jejich existence.

"Ekonomika je tvrdá. Distributoři budou muset přistoupit k nějakým opatřením podle jednotlivých nemocnic. U jedné mohou vyžadovat za dodávku platbu předem, jiné dodají léčiva až po zaplacení minulé dodávky a těm nemocnicím, které nebudou platit, prostě budou zastaveny dodávky."

Všude jsou podle Pavla Suchého problémy s financováním zdravotnictví, ale to, v čem se pohybuje to české prý nemá v Evropské unii obdoby. Karel Němeček, ředitel odboru lékové politiky ve Všeobecné zdravotní pojišťovně je trochu konkrétnější.

"Léková politika je součástí zdravotní politiky. A nad zdravotní politikou, nad koncepcí českého zdravotnictví, se naši politici bohužel nejsou s to dohodnout. Pak to samozřejmě přináší tyto problémy."