Dokument Deo Gratias přiblíží osobnost Antonína Dvořáka

Antonín Dvořák

Mezi téměř 140 pořady z celkem 32 zemí všech kontinentů, přihlášených do soutěže loňského 40. mezinárodního festivalu "Zlatá Praha", zaujal mimořádnou pozornost český dokumentární snímek scenáristy a režiséra Martina Suchánka "Deo Gratias". Diváci jej na svých obrazovkách uvidí v květnu při příležitosti stého výročí úmrtí Antonína Dvořáka v rámci projektu "Česká hudba 2004". Blíže informuje Evelina Himalová.

Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 a zemřel 1. května 1904. V předvečer 100. výročí jeho úmrtí se uskuteční pietní akt u jeho hrobu na Vyšehradě a zádušní mše v kapitulním kostele sv. Petra a Pavla. O den později skladatelovu památku uctí shromáždění u pomníku před budovou Rudolfina a slavnostní koncert Sukova komorního orchestru, na kterém zazní známá "Serenáda E-dur". Ve dvoraně Rudolfina se pak setkají zástupci veřejného a kulturního života při zahájení exkluzivní výstavy autografu "Symfonie č. 9 - Z Nového světa", která potrvá jen dva dny.

Nad další expozicí, která bude v prostorách Obecního domu otevřena v době konání příštího ročníku festivalu Pražské jaro, převezme záštitu kardinál Miloslav Vlk. Pod názvem Z duchovní tvorby Antonína Dvořáka se její součástí stanou vzácné autografy "Stabat mater", "Requiem", "Te Deum" a "Svatá Ludmila".

Unikátní fotografickou dokumentaci skladatelova pohřbu nabídne výstava v Muzeu Antonína Dvořáka. Další soustředí výňatky z rodinné korespondence, drobné osobní předměty a především dobové snímky z muzejních i soukromých sbírek, dokumentující prostředí skladatelovy rodiny a její jednotlivé členy.

Ojedinělou akcí bude 2. května 2004 cyklus pěti koncertů, které se postupně uskuteční ve Španělském sále Pražského hradu, Velkém sále Žofína, Smetanově síni Obecního domu, Dvořákově síni Rudolfina a Sále Martinů Hudební fakulty Akademie múzických umění. Slavného skladatele jako "slovanského", "národního", "duchovního", "světového" a "intimního" představí i zmíněný televizní snímek, o němž jeho producent Jiří Hubač ze společnosti BVA říká.

"Přestože mnoho lidí - myslím, že na celém světě - zná jeho hudbu, jeho dílo, a bylo natočeno už mnoho pořadů a filmů o Dvořákovi, každý z nich měl určitý úhel pohledu. My jsme se chtěli pokusit zrealizovat jeho životní osud, který nebyl vždy jenom jednoduchý, ale hlavně jeho životní postoje, které by mohly být velmi dobrým příkladem i pro dnešního člověka: jakýmsi ideálem spojení určité morálky a zásadovosti, a přitom kreativity, která mu pomohla dosáhnout významné pozice; prezentovat to dílo tak, aby i člověk, který se s jeho hudbou setkává jenom náhodně, se dokázal zaposlouchat a pochopit, že Dvořákova hudba není jenom 'Novosvětská' a 'Cellový koncert', ale že to je hudba, ke které se může stále vracet a nacházet v ní něco nového. Časem se podařilo shromáždit některé materiály, které byly i pro odborníky-dvořákology překvapením, že vůbec ještě existují, protože vlastně jsou rozesety skutečně po celém světě. O některých vůbec neměli ani ponětí. A jednáme se stanicemi televizními, kdy EBU projevilo zájem o zakoupení práv k vysílání pro evropské státy. Máme velký už ohlas z Japonska, kde je tradiční kulturní publikum, které má zájem o českou hudbu, a samozřejmě jednáme o možnosti proniknout i na trh v Americe, zemi, která - jak je ve filmu řečeno - ovlivnila Dvořáka, ale i Dvořák ovlivnil Ameriku.

Pravidelně se účastníme přehlídky v Cannes na MIDDEM, a tam vlastně vznikl ten masový zájem zahraničních médií, kdy se ozývají, kde by se ten film měl, a jak, objevit. Z toho důvodu připravujeme zahraniční verze: německou (21. května se bude 'Deo Gratias' promítat v Berlíně jako jedna část programu festivalu Prag Berlin Festival - pozn. red.), francouzskou, ale i anglickou, takže věřím, že i pro zahraniční diváky přineseme ten film v plné kráse, a že budou potěšeni, tak jako potěšil pan Dvořák nás,"

uvedl pro Radio Praha Jiří Hubač, producent hudebního dokumentu k Poctě Antonína Dvořáka, který nabídl návštěvníkům už letos v předpremiéře - ve své soutěžní části - festival "Zlatá Praha".