Dokumenty o nulové variantě jaderné elektrárny Temelín předány Rakousku

České ministerstvo zahraničních věcí odeslalo v pátek rakouským diplomatům referenční dokumenty o nulové variantě jaderné elektrárny Temelín. Na doplnění dokumentace k Temelínu, kterou už Češi Rakušanům poskytli, se minulý víkend dohodli v Praze ministr zahraničí Jan Kavan a rakouský ministr životního prostředí Wilhelm Molterer. Pokračuje Vilém Faltýnek.

Dokumenty mají mimo jiné objasnit, co by znamenalo neuvedení kontroverzní stavby do provozu. Poradce ministra průmyslu Jiří Hanzlíček, který se na přípravě dokumentů podílel, trvá na tom, že pro českou stranu je možnost zakonzervování elektrárny nepřijatelná.

"Premiér české vlády pan Miloš Zeman sdělil, že elektrárnu Temelín neotevře, pokud nebude dosahovat bezpečnosti a ekologických aspektů běžných ve státech Evropské unie. Já k tomu můžu dodat pouze to, že mezinárodní komise posoudila vliv jaderné elektrárny Temelín a dospěla k názoru, že vliv je málo významný."

Mluvčí společnosti ČEZ Daniel Častvaj tvrdí, že tento monopolní výrobce a dodavatel energie v zemi je na provozu elektrárny existenčně závislý:

"Neuvedení Temelína do provozu by pro společnost ČEZ v prvé řadě znamenalo krach. My bychom byli nuceni vyhlásit sami na sebe konkurz, protože naše závazky by přesáhly velikost základního jmění. Už z tohoto důvodu považujeme takzvanou nulovou variantu za nesmyslnou. Temelín je prakticky dostaven a jeho neprovozováním by vznikly nejen ČEZu ale celé české ekonomice velké ekonomické škody."

Státní úřad pro jadernou bezpečnost přispěl do sbírky dokumentů třicetistránkovou studií o důsledcích vážných havárií v Temelíně. Mluvčí Úřadu Pavel Pittermann tvrdí, že ani havárie vážná, tzn horší než havárie sekundárního nejaderného okruhu, kterou by už elektrárna nebyla schopná zvládnout vlastními silami, neohrozí obyvatelstvo ani v nejbližším okruhu do 300 km.

"V pásmu potenciálního zasažení - pásmo 300 kilometrů od Temelína sahá až do Rakouska - tam by všechny úrovně kontaminace byly na přijatelné úrovni. Nevyžadovaly by transfery nebo evakuaci obyvatelstva, stačilo by vytvořit v dostatečném prostoru opatření pro to, aby v prvé řadě mohlo být obyvatelstvo informováno, a vznikla-li by potřeba preventivních opatření na místě, je k dispozici devíti až dvanáctihodinový interval, ve kterém by mohla být realizována."

Protože rakouská strana považovala první analýzy za neúplné, vynutila si jejich doplnění z hlediska posouzení nulové varianty provozu elektrárny. V Rakousku se k posudku má uskutečnit veřejné slyšení. Na internetu budou dokumenty zveřejněny poté, co jejich obsah diplomaté prodiskutují.