Domácí násilí

Každá desátá rodina v České republice se podle výsledků nedávného průzkumu setkává s fenoménem domácího násilí. Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo v úterý informační kampaň, která chce na tento skrytý druh násilí poukázat. Více informací má Milena Štráfeldová.

Veřejnost v Česku je k domácímu násilí dosud poměrně tolerantní. Až třetina lidí se domnívá, že projevy násilí v rodině jsou jen její vlastní záležitostí, do které se nikdo zvenčí nemá plést. Fenomén domácího násilí přitom postihuje desetinu partnerských párů, a to bez ohledu na jejich vzdělání nebo sociální postavení. Naprostá většina případů týrání se týká žen, jen asi tři procenta mužů. Násilí v rodině často přetrvává řadu let, nežli se jeho oběť odhodlá vyhledat pomoc. Informační kampaň má tyto stereotypy ve veřejném mínění změnit. Dagmar Zelenková z ministerstva práce a sociálních věcí k tomu uvádí:

"V podstatě jde o to, že domácí násilí jako negativní jev je u nás velice podceňováno a veřejností je tolerováno. A jde o to senzitivovat veřejnost, aby k tomu zaujala mnohem méně smířlivý postoj."

Kampaň resortu práce a sociálních věcí navazuje na podobnou akci ministerstva vnitra a resortu spravedlnosti. Její součástí bude i připravovaná změna zákonů. Dosud se policie zabývá domácím násilím až po trojím ohlášení případů týrání. Jeho oběť přitom udání často dodatečně stáhne. Podle nové legislativy by domácí násilí mělo být považováno za trestný čin a policie by se jím měla zabývat na základě oznámení kohokoliv i mimo rodinu. Nová legislativní úprava by měla platit od konce r. 2003. Kromě toho ministerstvo práce a sociálních věcí přispěje na provoz desítek azylových domů a zařízení pro matky s dětmi, které kvůli agresivnímu chování partnera musely opustit svůj domov.

"Na azylové domy, které provozují různé nevládní organizace, za rok 2001 šly dotace v částce 117 milionů."

Uvedla dále Dagmar Zelenková. Do kampaně proti domácímu násilí se kromě vládních resortů zapojují i nestátní organizace. Michaela Marksová - Tominová z Centra pro Gender Studies doplnila:

"Jsou tady taky takzvané ženské neziskové organizace, které jsou sdružené v Koordinačním kruhu proti násilí na ženách, které se také snaží spolupracovat se státní správou. Ale řekla bych, že tady je ta spolupráce hodně na začátku."

Počínaje 25. listopadem, který byl vyhlášen mezinárodním dnem proti násilí na ženách, připravily tyto ženské organizace cyklus seminářů, přednášek, debat s politiky a médii. Cyklus akcí zahajuje mezinárodní konference uspořádaná v Poslanecké sněmovně, která bude věnovaná domácímu násilí.