Domácí násilí na ženách

Každý šestý člověk se u nás stal přímým účastníkem domácího násilí. Téměř polovina lidí by přitom váhala jeho obětem pomoci, protože domácí násilí považuje za privátní, rodinnou věc. Vyplynulo to z výzkumu, který provedlo Středisko empirických výzkumů na podnět Bílého kruhu bezpečí. Více informací přináší Milena Štráfeldová.

Domácí násilí představuje jednu z nejkomplikovanějších a nejhůře postižitelných forem trestné činnosti. Probíhá za zavřenými dveřmi domova, mezi partnery, manželi, násilí se dopouštějí i děti vůči rodičům a naopak. Nejde přitom jen o přímé fyzické útoky, které se opakují a stupňují, ale také o nejrůznější formy psychického týrání, šikanu nebo soustavné ponižování. Ve více než 90 procentech jsou obětí domácího násilí ženy. Svoji zkušenost popsala jedna z obětí domácího násilí:

"Manžel se dopouštěl na mně jak fyzického, tak psychického násilí. Bylo tam šikanování, ponižování, až teda skutečně došlo k fyzickému napadení, brutálnímu napadení."

Stíhat domácí násilí je velmi obtížné hned z několika důvodů: lidé se často stydí i ve svém nejbližším okolí přiznat, že se stali ve vlastní rodině obětí agresivity, později neumožní svého partnera, který se násilí dopouští, trestně stíhat. Veřejnost se k případům domácího násilí staví dosud váhavě, lidé jsou často přesvědčeni, že je věcí nejužší rodiny. Přesto téměř 60 procent dotazovaných v průzkumu STEM odpovědělo, že násilí mezi blízkými je horší, nežli násilí mezi cizími lidmi. Aktivnější přístup k problému domácího násilí má v posledních letech policie. Ředitelka odboru prevence kriminality ministerstva vnitra Jitka Gjuričová uvedla, že ministerstvo pracuje na celé škále programů:

"My se zabýváme projektem jednání s obětmi, to se týká samozřejmě i obětí domácího násilí. Je to projekt, ve kterém budou proškoleni všichni pracovníci úplně nově vzniklé preventivně informační služby Policie ČR. A zároveň bychom byli rádi, kdyby tímto vzdělávacím programem prošli i šéfové kriminálek na všech úrovních, protože potřebujeme, aby se právě policisté vedle té profesionální stránky věci naučili i pracovat s obětmi jako s lidmi a vlastně uměli zprostředkovat jim pomoc."

Ministerstvo vnitra na prevenci násilí a na pomoc jeho obětem vynaložilo 500 milionů korun. Finanční podporu tak získalo více než 2300 projektů, jako jsou krizové linky důvěry, azylové domy nebo neziskové poradenské organizace, které obětem pomáhají. V nejbližších dnech otevře také internetovou stránku s praktickými informacemi a návody, jak si oběti domácího násilí mají počínat.