DOX: Světoví fotografové představují Izrael

Foto: Miroslav Krupička / Český rozhlas - Radio Praha

V pražském centru současného umění DOX začala pozoruhodná výstava. Nese název THIS PLACE. Dvanáct renomovaných fotografů na ní podává dvanáct různých svědectví o současném židovském státě a západním břehu Jordánu. Je mezi nimi i Josef Koudelka.

Foto: Miroslav Krupička / Český rozhlas - Radio Praha
Za projektem THIS PLACE stojí fotograf Frederic Brenner. Před osmi lety vyzval 11 známých fotografů, aby každý po svém ztvárnil Izrael, zemi zaslíbenou, ale také neklidnou a rozpolcenou. „Chtěl jsem, aby všichni prezentovali Izrael nejen jako místo, ale také jako metaforu,“řekl v úvodu výstavy Frederic Brenner.

„Když člověk přijede do Izraele, je naprosto zmaten. Je to něco úžasného a zároveň rozporuplného, plného paradoxů. Abyste tomu porozuměli, musíte otevřít svá srdce a tuto rozporuplnost přijmout uvnitř. Teprve pak můžete rozumět vnějšku, tomu, co vidíte. Tím prošli všichni naši fotografové a stejným procesem musí projít i divák,“ vysvětluje Brenner. Myšlenku, že výstava má nějaký politický náboj, rezolutně odmítá.

Foto: Miroslav Krupička / Český rozhlas - Radio Praha
Vedle Brennera do projektu přispěli Stephen Shore, Wendy Ewald, Martin Kollar, Jungjin Lee, Gilles Peress, Fazal Sheikh, Rosalind Solomon, Thomas Struth, Jeff Wall, Nick Waplington a Josef Koudelka. Každý z nich pobývali v Izraeli zhruba půl roku v období let 2008-2013, někteří i déle. Jejich pobyt zaplatili sponzoři.

Vytvořili tisíce fotografií, z nichž byl do expozice zařazen jen reprezentativní vzorek. Je napínavé procházet výstavou a vnímat, jak odlišnou optikou a poetikou tvoří jednotliví autoři, jak se doplňují, vytvářejí komplementární mozaiku území, které se stalo synonymem permanentního konfliktu mezi Židy a Araby.

Foto: Miroslav Krupička / Český rozhlas - Radio Praha
Například Fazal Sheikh pořizoval letecké snímky osad v Negevské poušti. Tato poušť měla kdysi rozkvést – odtud i název jeho cyklu Desert Bloom. Tohoto ideálu se však nepodařilo dosáhnout. Ruku v ruce s rozkvětem kráčela válka, některé osady se měnily na vojenské objekty, zanikaly beduínské vesnice. Je neuvěřitelné, jak jsou tyto proměny vidět z ptačí perspektivy. Z některých čiší harmonie, v jiných je patrná porucha, nejistota. Z dálky Fazalovy snímky působí téměř jako mýtické obrazce.

Zcela jinak pojala Izrael Wendy Ewald. Pobývala v různých komunitách, nábožensky a sociálně odlišných, a pořádala v nich fotografické workshopy. Snímky pak pořizovali sami účastníci kurzů a Wendy pouze vybírala. Vystavené fotografie jsou pestré, barevné a bezprostřední, což podtrhuje jejich uspořádání. Jsou vystaveny jako pohlednice v dřevěných nástěnných policích. Působivé jsou také snímky autora projektu Frederica Brennera. Na jeho fotkách se snoubí všechny současné tváře Izraele: krása, krutost a smutek zároveň.

Foto: Miroslav Krupička / Český rozhlas - Radio Praha
Odlišný přístup zaujal český fotograf Josef Koudelka. Původně s účastí v projektu váhal, protože – jak řekl – žije svým rytmem a nemá rád komplikace, ale nakonec nelitoval. „Když jsem přijel do Izraele, na první pohled mě upoutala zeď, vystavěná na západním břehu Jordánu. Z historie oddělování zdmi dobře známe. Jenže sama zeď problém nevyřeší, je jen jeho vnějším projevem. Je třeba vyřešit jádro problému, který leží někde jinde.“

Josef Koudelka v posledních letech dělá široké panoramatické fotografie. Pro zachycení 700 km dlouhé stavby příhodná metoda. Zeď prochází osadami i pouští, beton střídá ostnatý drát. Koudelkovi se podařilo vykreslit mnoho jejích podob. Většinou vyvolávají pocit stísněnosti, odloučení, ale mají i veselejší tvář – postříkanou graffiti – podobně jako zbytky Berlínské zdi. Koudelkovy práce jsou umístěny na dlouhém podstavci, který evokuje zeď a symbolicky rozděluje hlavní výstavní prostor DOXu. Fotografie, instalované v horizontální poloze tolik nevyniknou. Návštěvník je lépe vychutná v 1. patře, kde jsou promítány na plátno.

Výstava THIS PLACE je koncipována jako putovní. Po pražské premiéře bude v létě příštího roku otevřena v Tel Avivu, na podzim na Floridě a v roce 2016 na v New Yorku. Čeští návštěvníci mají možnost ji shlédnout do 2. března 2015.