Drobné památky v krajině

Kromě významných stavebních a uměleckých památek, zařazených na prestižní seznamy světového či národního kulturního dědictví, existují v Čechách a na Moravě tisíce drobných staveb v krajině, které často ani nemají památkovou ochranu, přesto dotvářejí ráz kraje a jeho identitu. Právě péči o tyto památky byl nedávno věnován seminář v Senátě České republiky. Více informací má Milena Štráfeldová.

Koncem října proběhlo v prostorách Senátu setkání památkářů, zástupců obcí a občanských sdružení i publicistů, kteří se věnují péči o drobné stavební a kulturní památky v krajině. Nadace Pro Bohemia zde představila svůj nový projekt na jejich ochranu. Před dvěma lety byl již publikován první, rozsáhlý projekt nadace, který měl zmapovat drobné stavby po celém území republiky, Jak ale uvedla tajemnice nadace Naděžda Kalousová, šlo o projekt příliš ambiciózní. Nový projekt se zaměřuje na tři vybrané lokality, a to severní Plzeňsko, okolí Telče a Národní park Šumava. Naděžda Kalousová upřesnila:

"Po určité redukci jsme si vybrali lokality, kde je nejčastější a nejzajímavější výskyt, a také nejrůznorodější výskyt drobných architektonických památek v krajině. Ať už jsou to křížky, Boží muka, ať jsou to smírčí kříže, plastiky, různé kapličky, jsou to místa, ke kterým se dokonce váží i různé pověsti, váží se k nim různé historky, někdy tragické, někdy humorné."

Podporu projektu nadace Pro Bohemia vyjádřil i senátní podvýbor pro kulturní dědictví. Jeho předseda Václav Jehlička uvedl, že senátoři se zdaleka nevěnují jen legislativní ochraně památek:

"My si klademe za cíl sledovat ty problémy, které jsou se zachováním, s obnovou a využitím kulturního dědictví v celé České republice, a vycházet vstříc různým občanským iniciativám, podporovat záměry obcí a měst a nepůsobit pouze v té vysoké politice, v parlamentních kuloárech, ale také dole, tam, kde žijí lidé."

Jak uvedla senátorka Jaroslava Moserová, která nedávno předsedala i světovému zasedání UNESCO v Paříži, do projektu Pro Bohemia se zapojují lidé, instituce i obce zcela bez nároku na státní podporu:

"Vtip je v tom, že ty obce od nikoho nežádají žádné podpory, žádné dotace, nic takového, oni si to dělají samy. Samy na to vynakládají čas, peníze, námahu, materiál. A poznáte obec, jak do ní vjedete, jestli tam panuje tento duch nebo ne."

Součástí semináře v Senátu bylo i vyhlášení novinářské soutěže Prix non Pereant, v níž budou oceněna nejlepší publicistická díla, která přispěla v daném roce k většímu zájmu veřejnosti o kulturní dědictví.