Dušan Třeštík: Věrozvěsti Cyril a Metoděj nás učili toleranci

5. červenec je v našem kalendáři vyznačen červeně, jako státní svátek. Připomínáme si tak příchod slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Do našich zemí, kde se v 9. století šířilo západní křesťanství s latinskou bohoslužbou, přinesli víru ve staroslověnštině, tedy jazyce, který byl tehdejším obyvatelům srozumitelný a blízký. Přinesli i písmo, které dalo základ staroslověnskému písemnictví. O tom, nakolik tím ovlivnili další historický vývoj v českých zemích i naši kulturu, hovoří v pořadu z archivu Českého rozhlasu historik Dušan Třeštík, autor řady studií o raném českém středověku. Nejprve ale našemu redakčnímu kolegovi Vladimíru Bernáškovi ze stanice ČRo 2 Praha prozradí, co ho vůbec přivedlo ke studiu dávných českých dějin.

5. červenec je v našem kalendáři vyznačen červeně, jako státní svátek. Připomínáme si tak příchod slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Do našich zemí, kde se v 9. století šířilo západní křesťanství s latinskou bohoslužbou, přinesli víru ve staroslověnštině, tedy jazyce, který byl tehdejším obyvatelům srozumitelný a blízký. Přinesli i písmo, které dalo základ staroslověnskému písemnictví. O tom, nakolik tím ovlivnili další historický vývoj v českých zemích i naši kulturu, hovoří v pořadu z archivu Českého rozhlasu historik Dušan Třeštík, autor řady studií o raném českém středověku. Nejprve ale našemu redakčnímu kolegovi Vladimíru Bernáškovi ze stanice ČRo 2 Praha prozradí, co ho vůbec přivedlo ke studiu dávných českých dějin.