Ekonomika

foto: Evropská komise

Československá obchodní banka nedávno zveřejnila internetový projekt s názvem Vaše finance v Evropské unii. Jsou v něm odpovědi na konkrétní otázky klientů. Předseda představenstva banky Pavel Kavánek říká, že nejčastější dotazy se samozřejmě týkají mezd, cen a daní. Jak tedy pocítí podle Kavánka peněženka průměrného občana vstup země do unie?

foto: Evropská komise
Československá obchodní banka nedávno zveřejnila internetový projekt s názvem Vaše finance v Evropské unii. Jsou v něm odpovědi na konkrétní otázky klientů. Předseda představenstva banky Pavel Kavánek říká, že nejčastější dotazy se samozřejmě týkají mezd, cen a daní. Jak tedy pocítí podle Kavánka peněženka průměrného občana vstup země do unie?

"Vaše peněženka na horizontu více než tříletém, pětiletém se bude smát. Já si myslím, že je poměrně jasně založený trend, co se týká mezd, kdy dojde k nárůstu. Nepochybně v některých oblastech - a my to už cítíme teď - ceny půjdou také nahoru, ale co je nejdůležitější - a to je ta peněženka - reálná kupní síla má nepochybně šanci výrazného růstu."

Dá se předpokládat, že často se asi lidé také ptají, zda nedojde k znehodnocení vkladů po vstupu do Evropské unie.

"To absolutně vylučuji. Naše měna je velmi pevná, naopak - a to vidíme sami - dále sílí. A v tomto ohledu z hlediska inflačního průběhu, z hlediska hodnoty měny, z hlediska té budoucí konverze koruny v euro, to bude velmi měkké přistání a já si myslím, že v té době, až ke konverzi dojde, se to skoro už nepozná."

Lidé ptají,  zda nedojde k znehodnocení vkladů po vstupu do Evropské unie... foto: Evropská komise
To je ovšem prognóza dlouhodobější. Jde spíše o to, zda nedojde k velkému skoku v okamžiku vstupu.

"Ne, to je už věc, která je vlastně strávená. My to můžeme velmi dobře vypozorovat z toho prostředí, které nyní známe. Naše "matka" v Belgii nám v tomto ohledu slouží jako velmi dobrá orientace. My od ní přejímáme mnoho zkušeností, takže můžeme říci, že my už jsme dnes vlastně v Evropské unii. V té pozici finančních služeb, které poskytujeme my - ostatně i naše konkurence - vlastně nedojde k žádnému zvláštnímu výkyvu."

Takže pane Kavánku, na rovinu, bude nás vstup do Evropské unie bolet?

"Samozřejmě že nás bude bolet, jako nás už teď bolí celá naše ekonomická situace. Ale to - dá se říci - s tou Evropskou unií až tak nesouvisí. Já si myslím, že okolo toho vstupu panuje bohužel mnoho falešných mýtů. Mnohá témata jsou jako schovávána za to evropské téma a přitom s ním de facto nesouvisí. My si musíme disciplínu a své schopnosti testovat sami na sobě a Evropská unie nám k tomu vlastně dává pouze lepší příležitost."


logo ČSOB
Pavel Kavánek, předseda představenstva Československé obchodní banky hovořil o falešných mýtech, které se občas šíří v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Lidé ale také nastolují velice racionální otázky. Například podnikatel, který dnes vyváží zboží třeba do Německa, nemusí státu platit daň z přidané hodnoty. Naopak si ji může od nákupní ceny v daňovém přiznání ještě odečíst. Jenže až Česko vstoupí do Evropské unie, přestanou existovat hranice, a tak zboží určené pro německého odběratele už nebude vývozem, ale jenom pohybem od jednoho podnikatele ke druhému. Jak se potom bude platit daň z přidané hodnoty a do kterého státního rozpočtu peníze poplynou? Odpověď je jednoduchá. V rámci jednotného trhu už dnes platí pro současnou patnáctku zvláštní pravidla. Jak říká Vladislav Pittner z odboru nepřímých daní na ministerstvu financí, nic se v podstatě nezmění.

foto: Evropská komise
"Pokud bude podnikatel exportér dodávat zboží do jiného členského státu, bude mít nárok na odpočet daně a bude jako dnes dodávat zboží do jiného státu bez daně."

Žádné radikální změny nenastanou ani při dovozu zboží. DPH se jen bude vybírat jiným způsobem.

"Bude to pro podnikatele pořízení zboží za cenu bez daně a zdaněno bude toto zboží na území naší republiky přímo u toho podnikatele, který si zboží pořídil. Podnikatel bude potom muset tu daň zahrnout do svého daňového přiznání."

Znamená to tedy, že sice zmizí celnice, ale přibude papírování. Vznikne formulář jakéhosi souhrnného hlášení, kde budou evidovány údaje o dodávkách mezi členskými státy. Důležité ale je, že o příjmy z DPH státní rozpočet nepřijde. A co se týká obchodu se zeměmi mimo unii, nic se na dosavadním celním a daňovém režimu nezmění.