EU převážně Českou republiku pochválila, připomněla však některé nedostatky

Evropská unie v úterý ocenila přípravu České republiky na členství. Pochvalu vyslovil komisař pro rozšíření Günter Verheugen i francouzský ministr zahraničí Hubert Védrin během jednání Rady přidružení České republiky s Evropskou unií. Zároveň ovšem Unie poukázala na některé nedostatky a vzájemné problémy. Další podrobnosti má Eva Petržílková:

Rada přidružení se schází jednou ročně a jejím smyslem je vyhodnotit plnění Evropské dohody, smluvního rámce vztahů mezi Evropskou unií a Českou republikou, za uplynulých 12 měsíců. Úterního zasedání se zúčastnili český ministr zahraničí Jan Kavan, francouzský ministr zahraničí Hubert Védrin a komisař pro rozšíření Günter Verheugen. Ten ujistil ministra Kavana, že Česká republika plní politická kritéria členství v Unii, její ekonomická situace se rychle zlepšuje a země realizuje ambiciózní program sbližování legislativy.

"Vstupní rozhovory s Českou republikou dosáhly pozoruhodného výsledku. Spolupráce na základě evropské dohody je výborná. Pokud se udrží podobné tempo, bude příprava České republiky na členství rychlá."

Řekl Günter Verheugen. Francouzský ministr zahraničí Védrin k tomu dodal, že Evropská unie nastartuje brzy nové tempo vstupních rozhovorů. "Přejdeme od diskuse nad kapitolami k projednávání přechodných období, které Česko žádá," řekl Vedrine. Ten také vyzval českou vládu, aby rychle provedla dvě významné reformy, které unie pokládá za klíčové. Jedná se o reformu soudnictví a nový zákon o státní správě. Mezi další nedostatky, jež zasluhují nápravu vyjmenoval Vedrine organizovaný zločin a korupci. Ministr Kavan během rozhovoru s francouzským ministrem potvrdil snahu Prahy vstoupit do EU v roce 2003. Jednání nezastínil ani problém jaderné elektrárny Temelín. Rada se shodla na nutnosti dodržovat vysoké standardy jaderné bezpečnosti a Česká republika byla vyzvána, aby o Temelínu podávala nadále zevrubné informace. Jak řekl v této souvislosti ministr Jan Kavan, jinak nehodlá Evropská unie do spuštění Temelína nijak zasahovat. K obavám Rakušanů z Temelína ministr Kavan dále poznamenal, že mohou být sice legitimní, ale nepovažuje je za podložené. "Je na nás, abychom je na faktech přesvědčili, že Temelín je bezpečný", dodal ministr. V Temelíně mezitím úspěšně skončila zkouška systému řízení reaktoru i jeho rychlého odstavení. Podle mluvčího elektrárny Milana Nebesáře se jednalo o jeden z nejdůležitějších testů.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio