Eurokomisař: Praha je na Schengen dobře připravena

Foto: Evropská komise

Praha je na vstup do Schengenského prostoru dobře připravena. Prohlásil to při návštěvě Prahy místopředseda Evropské komise Frank Frattini, který má na starosti spravedlnost a bezpečnost. Jeho jednání s ministrem vnitra Ivanem Langrem a ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem se soustředila právě na rozšiřování schengenského prostoru a také na trvalé téma vízové vůči významným zahraničním partnerům.

Zleva: Ivan Langer,  Frank Frattini a Jiří Pospíšil,  foto: ČTK
Česká republika je dobře připravena na vstup do schengenského prostoru EU, řekl v Praze eurokomisař pro vnitro a bezpečnost Franco Frattini.

"Mohu s uspokojením konstatovat, že Česká republika je na svůj vstup do schengenského prostoru dobře připravena, a to k plánovanému prosincovému termínu."

Uvnitř schengenského prostoru mohou lidé přecházet hranice bez nutnosti jakýchkoli kontrol. Pozemní kontroly na českých hranicích zmizí na sklonku letošního roku, na mezinárodních letištích potrvají do března. Česko má výhodnou geografickou pozici, neboť ho budou obklopovat pouze další země začleněné do unijního schengenského prostoru. Mezinárodní letiště tak budou jedinými místy, kudy se do Česka budou moci dostat lidé z "neschengenských" zemí. Komisař nepřímo odmítl obavy některých států, například Rakouska, které se zrušení hraničních kontrol obávají.

"Neformuloval bych to tak, že na straně stávajících států schengenského prostoru jsou nějaké obavy z rozšíření, ale absolutní podmínkou přistoupení nových zemí je, aby byly splněny veškeré bezpečnostní požadavky."

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil uvedl, že volný pohyb osob si vyžádá například lepší propojení různých informačních systémů, z nichž mohou jednotlivé země zjistit informace o cizincích na svém území. Plánuje se proto například propojení rejstříků trestů jednotlivých členských zemí. Nutnou podmínkou vstupu Česka do schengenského prostoru je také fungování informačního systému SIS, kterým si země vyměňují informace o lidech překračujících hranice, žádajících o azyl, ale také důležitá data z policejních evidencí.

Foto: Evropská komise
Dalším veřejným tématem návštěvy Franka Frattiniho byla také otázka přetrvávání americké a kanadské vízové povinnosti vůči nováčkům v EU.

"Naším prvním politickým cílem je překonat rozdíly v zacházení s občany jedné kategorie členských států a druhé kategorie. Jakékoliv rozdíly do budoucna nebudeme tolerovat,"

řekl komisař na adresu USA a Kanady, které ve své vízové politice dělají rozdíly mezi "starými" a "novými" členskými státy EU. Spolu s německým ministrem vnitra Wolfgangem Schäublem jehož země nyní unii předsedá, na to chce upozornit dopisem americké partnery. V Kanadě hodlá Frattini tuto otázku otevřít při své plánované návštěvě. Ministr vnitra Ivan Langer Frattiniho podporu českému úsilí o zrušení víz ocenil.

Připomeňme, že celá Evropská unie má společnou vízovou politiku se všemi ostatními státy. USA a Kanada přistupují ale rozdílně k původní patnáctce zemí, od kterých víza v drtivé většině nepožadují, a novým členům. Vůči nim vesměs vízovou povinnost stále zachovávají. Kanaďané a Američané pro cesty do EU vízum mít nemusejí.