Europokuta za nadbytečné zásoby potravin

Photo: European Commission

Evropská komise udělila České republice pokutu za nadbytečné zásoby zemědělských produktů. V příštích čtyřech letech bude muset zaplatit přes 12 milionů eur, skoro 350 milionů korun. Vyšší pokutu dostalo z devíti členských států unie jen Polsko. Česko s pokutou nesouhlasí a proti jejímu zaplacení se bude bránit.

Foto: Evropská komise
Pokuta postihuje nadbytečné zásoby masa, ovoce a rýže. Kvůli hromadění postihne Evropská komise i dalších osm členských zemí. Důvody pro udělejí sankce zjišťoval v Bruselu zpravodaj Českého rozhlasu Vít Pohanka.

"Skupina 10 zemí, které do unie vstupovaly v roce 2004, se musela zavázat, že nebude nadbytečně hromadit zásoby zemědělských produktů, jak se stávalo v 80. a 90. letech minulého století v tehdejším Evropském hospodářském společenství. Unie byla tehdy kritizovaná za tzv. jezera vína nebo mléka a hory másla či masa, které se musely likvidovat za peníze daňových poplatníků."

Jak vysvětluje tento krok evropská komise? "Opatření, jejichž cílem je zabránit vytváření přebytečných zásob, jsou běžným prvkem každého rozšíření EU," uvedla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová-Boelová. Pokuta nyní stihla devět států, které do Evropské unie přistoupily v roce 2004. Vyhnula se jen Maďarsku.

Jak upozorňuje český ministr zemědělství Petr Gandalovič, Evropská komise přes opakované žádosti postižených zemí nestanovila definici nadlimitních zásob. Podle něj nebylo prokázáno, že by Česko způsobilo nějaké narušení trhu EU. Česko se podle něj bude snažit rozporovat rozhodnutí Evropské komise v jejím výboru, který zasedne v polovině dubna.

"A následně bychom se hájili soudní cestou. Toto už by potom nemělo odkladný účinek, takže bychom pravděpodobně museli zahájit splácení této pokuty a soud by nakonec určil, zda nám to bude vráceno nebo nikoliv."

"Důvody, proč má být tato pokuta uložena, vůbec nebyly naplněny," soudí i agrární analytik Petr Havel. Podle jeho názoru stojí za to proti pokutě bojovat.

Jak uvádí ČTK, stanovení přebytečných zásob se neděje ze dne na den a české ministerstvo zemědělství o problému již delší dobu vědělo. Komise totiž delší dobu porovnávala stav zásob z roku, který předcházel přistoupení, se zásobami v posledních třech letech.