Evropská unie finančně podpořila uznávání kvalifikace českých lékařů a sester

mereni_tlaku3.jpg

Půl milionu eur poskytla Evropská unie z fondu Phare českému ministerstvu zdravotnictví na školení úředníků, kteří budou po našem vstupu do unie uznávat kvalifikace lékařů a dalších zdravotníků pro práci v unijních zemích. Na společném twinningovém projektu se kromě české strany podílí také Německo a Velká Británie. Více informací má Milena Štráfeldová:

Od letošního března proběhlo v České republice celkem 21 seminářů a workshopů, na kterých experti Evropské unie seznamovali české úředníky v resortu zdravotnictví s pravidly vzájemného uznávání kvalifikací a diplomů lékařů, zdravotních sester, porodních asistentek a dalších zdravotnických profesí v rámci unie. Specialisté z Německa a Velké Británie, kteří tyto kurzy v Česku vedli, mají s uznáváním kvalifikací zdravotníků v unii již více než třicetileté zkušenosti:

"My využíváme tyto zkušenosti ve třech oblastech, a to hlavně na uznávání kvalifikací zdravotnických pracovníků, ale i na oblast registru pro nelékařské zdravotnické pracovníky a na tvorbu národních kurikulí pro všeobecné sestry a porodní asistentky jako modelu, který bychom chtěli využít celostátně pro tyto studijní obory na lékařských či jiných fakultách vysokých škol,"

upřesnila vedoucí twinningového projektu za českou stranu Eva Plachejdová. Od 1. května, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, se podle ní na ministerstvu zdravotnictví o uznání své kvalifikace hlásí denně kolem padesáti lékařů a zdravotníků. K uznání lékařských diplomů stačí zpravidla několik dní, komplikovanější však bývá uznávání kvalifikace některých nelékařských zdravotnických profesí, protože jejich náplň ještě zcela neodpovídá obdobným profesím v ostatních unijních zemích. Podle vedoucího projektu za německou stranu Otmara Kloibera však pacienti v Evropě mají k českým zdravotníkům důvěru:

V Německu máme lékaře z České republiky už dlouho, dobře se tam uplatnili a lidé je dobře přijímají. A nevidím důvod proč to měnit."

Nejde ale jen o uznání kvalifikací českých zdravotníků, kteří chtějí pracovat v zemích Evropské unie. Jak potvrdila Eva Plachejdová, lékaři a zdravotní sestry z unie míří i do Česka:

"Hlavně ze Slovenska, protože Slovenská republika je nám tradičně velmi blízká a slovenští občané zde pracovali už před vstupem České republiky do Evropské unie, a to jak v oblasti lékařské, tak v oblasti nelékařských zdravotnických povolání."