Evropská unie se shodla na vyšším podílu energie z obnovitelných zdrojů

Členské státy evropské sedmadvacítky se na bruselském summitu dohodly, že EU do roku 2020 závazně zvýší podíl obnovitelné energie na celkové energetické spotřebě unie na 20 procent. Řešila se i další témata. Jednání summitu přímo v Bruselu sledovala Martina Lustigová.

Mirek Topolánek a José Barroso,  foto: ČTK
Ještě ve čtvrtek nebylo jasné, jak jednání o podílu obnovitelné energie skončí. Česká delegace se stavěla proti tomu, aby dané parametry byly závazné. V pátek ráno se ale dospělo k dohodě, která bere ohled na specifické požadavky jednotlivých zemí. K jakým úpravám v textu došlo? To vysvětluje premiér Mirek Topolánek: "Ty úpravy zní, že budou zohledněny národní podmínky, že bude zohledněn národní energetický mix, že bude brán ohled na spravedlivé a přiměřené rozdělení při zohlednění různých výchozích stavů v jednotlivých státech, včetně existující úrovně v oblasti obnovitelných energií a skladby zdrojů energie, což je energetický mix."

Podle premiéra bylo klíčové i ujištění předsedy Evropské komise Josého Barrosa: "Barroso jednoznačně potvrdil a v záznamu z jednání se vyskytne formulace, která bude jasně říkat, že členské státy musí souhlasit s návrhem Evropské komise v případě stanovení národního cíle v oblasti obnovitelných zdrojů. To je, myslím si, velký úspěch. My jsme s tou formulací spokojeni."

Česká republika tedy nebude muset dosáhnout požadovaných dvaceti procent, protože její "deficit" může vyvážit jiný stát s vyšším podílem obnovitelných zdrojů. Dvacetiprocentní parametr tedy platí pro unii jako celek. Jaký podíl obnovitelných zdrojů Česká republika vykazuje nyní? "Je to někde kolem 4,5%, jestli se nemýlím. A ten potenciál se odhaduje, řekl bych, někde kolem 8%," odhadl možnosti České republiky premiér Topolánek.

Členské státy se už ve čtvrtek shodly, že EU do roku 2020 o pětinu sníží objem emisí skleníkových plynů oproti úrovni z roku 1990. Podíl biopaliv na celkové spotřebě paliv v dopravě by měl dosáhnout deseti procent. EU chce také stanovit požadavky na energetickou náročnost osvětlení v domech, na úřadech a v ulicích.

Na summitu se řešila i otázka jaderné energie, premiér Topolánek by v Praze rád viděl fórum pro jadernou energii: "Po velké diskusi se nám podařilo otevřít dveře k pražskému fóru tím, že se nám tam podařilo prosadit kompromisní formulaci, že je třeba zahájit skutečnou diskusi, která popíše příležitosti i rizika využívání jaderné energetiky. A nakonec s tímto textem souhlasili všichni včetně Rakouska a dalších, protože si uvědomují, že Evropská unie neexistuje odtrženě od dalšího světa a výstavba celé řady jaderných bloků v té východní části, nejen v Rusku, samozřejmě tu diskusi činí naprosto relevantní." O umístění fóra usiluje také Bratislava.

Oproti původním předpokladům delegace v pátek nedostala návrh textu berlínské deklarace. Ta má být přijata k 50. výročí založení společenství. Podle premiéra by to měl být oslavný text určený nejširší veřejnosti.