Evropská unie se shodla na vyšším podílu energie z obnovitelných zdrojů

r_2100x1400_radio_praha.png

Členské státy evropské sedmadvacítky se na bruselském summitu dohodly, že EU do roku 2020 závazně zvýší podíl obnovitelné energie na celkové energetické spotřebě unie na 20 procent. Řešila se i další témata. Jednání summitu přímo v Bruselu sledovala Martina Lustigová.

Mirek Topolánek a José Barroso, foto: ČTK
Ještě ve čtvrtek nebylo jasné, jak jednání o podílu obnovitelné energie skončí. Česká delegace se stavěla proti tomu, aby dané parametry byly závazné. V pátek ráno se ale dospělo k dohodě, která bere ohled na specifické požadavky jednotlivých zemí. K jakým úpravám v textu došlo? To vysvětluje premiér Mirek Topolánek: "Ty úpravy zní, že budou zohledněny národní podmínky, že bude zohledněn národní energetický mix, že bude brán ohled na spravedlivé a přiměřené rozdělení při zohlednění různých výchozích stavů v jednotlivých státech, včetně existující úrovně v oblasti obnovitelných energií a skladby zdrojů energie, což je energetický mix."

Podle premiéra bylo klíčové i ujištění předsedy Evropské komise Josého Barrosa: "Barroso jednoznačně potvrdil a v záznamu z jednání se vyskytne formulace, která bude jasně říkat, že členské státy musí souhlasit s návrhem Evropské komise v případě stanovení národního cíle v oblasti obnovitelných zdrojů. To je, myslím si, velký úspěch. My jsme s tou formulací spokojeni."

Česká republika tedy nebude muset dosáhnout požadovaných dvaceti procent, protože její "deficit" může vyvážit jiný stát s vyšším podílem obnovitelných zdrojů. Dvacetiprocentní parametr tedy platí pro unii jako celek. Jaký podíl obnovitelných zdrojů Česká republika vykazuje nyní? "Je to někde kolem 4,5%, jestli se nemýlím. A ten potenciál se odhaduje, řekl bych, někde kolem 8%," odhadl možnosti České republiky premiér Topolánek.

Členské státy se už ve čtvrtek shodly, že EU do roku 2020 o pětinu sníží objem emisí skleníkových plynů oproti úrovni z roku 1990. Podíl biopaliv na celkové spotřebě paliv v dopravě by měl dosáhnout deseti procent. EU chce také stanovit požadavky na energetickou náročnost osvětlení v domech, na úřadech a v ulicích.

Na summitu se řešila i otázka jaderné energie, premiér Topolánek by v Praze rád viděl fórum pro jadernou energii: "Po velké diskusi se nám podařilo otevřít dveře k pražskému fóru tím, že se nám tam podařilo prosadit kompromisní formulaci, že je třeba zahájit skutečnou diskusi, která popíše příležitosti i rizika využívání jaderné energetiky. A nakonec s tímto textem souhlasili všichni včetně Rakouska a dalších, protože si uvědomují, že Evropská unie neexistuje odtrženě od dalšího světa a výstavba celé řady jaderných bloků v té východní části, nejen v Rusku, samozřejmě tu diskusi činí naprosto relevantní." O umístění fóra usiluje také Bratislava.

Oproti původním předpokladům delegace v pátek nedostala návrh textu berlínské deklarace. Ta má být přijata k 50. výročí založení společenství. Podle premiéra by to měl být oslavný text určený nejširší veřejnosti.