Exkluzivní knižní muzeum Járy Cimrmana

Divadlo Járy Cimrmana je fenomén. Hra na intelektuální bádání v díle neexistujícího velikána baví a povznáší českou společnost od 60. let minulého století. Vyšlo také několik knižních publikací. K nejvýznamnějším se řadí dvě poslední: souborné vydání Cimrmanových divadelních her a přednášek předních odborníků na jeho dílo, tak jak baví diváky z jeviště Divadla Járy Cimrmana. A potom výpravná obrazová publikace Jára Cimrman, génius, který se neproslavil.

Jaroslav Weigel,  foto: autor
Sešli jsme se s Jaroslavem Weigelem, hercem divadla a grafikem knihy Jára Cimrman, génius, který se neproslavil. V 11 kapitolách se tu dokumentuje Cimrmanovo odborné působení a dvě další dokumentují objevení jeho díla a odborné působení znalců z Divadla Járy Cimrmana. Jaroslav Weigel, jeden z nich, je autorem náročného výtvarného řešení knihy a taky původcem mnoha přetištěných obrazových dokumentů.

Novinová grafika je Weigelovou původní profesí. Vlastní obrovskou sbírku obrázkových časopisů z let monarchie a první republiky, od dětství sbírá Zlatou Prahu, Český svět a podobně. Až do roku 1969 byl zaměstnaný v redakci časopisu Mladý Svět a s Divadlem Járy Cimrmana spolupracoval jen jako grafik a tvůrce plakátů a programů. Od roku 1970 je ale díky Ladislavu Smoljakovi hlavně hrajícím členem Divadla Járy Cimrmana.

Kniha vyšla v podstatě před několika dny, je to výpravná, objemná publikace, jedna z nejvýraznějších, které fenomén Jára Cimrman dokumentují. Jak dlouho zrál záměr přidat k těm předchozím publikacím právě tuto?

"Ten nápad nevznikl v divadle, přišlo s ním brněnské nakladatelství Computer Press, které vydává takzvané muzejní knihy, přesně se ta edice jmenuje ´Muzeum v knize´. Tím se předpokládá, že v té knize nebude jen povídání ale dokumenty a vůbec věci, které se nacházejí spíš v muzeu než v knize. Oni stanovili redaktorku Michaelu Radvanovou a ta rozdělila publikaci do 13 kapitol a my jsme jí pak jako redaktorce posílali texty a ona zase nám. Bylo to velmi komplikované, muselo se hledat v těch zvolených oborech všechno, co existuje. I to co neexistuje. Šli jsme do všech starých knížek, programů a plakátů, Českých světů, abychom se k těm jednotlivým tématům aspoň přiblížili. A aby se tam objevily i věci nové. A museli jsme tam doplnit i ´dokumenty´. Ale protože ten člověk nikdy neexistoval, museli jsme vytvářet falsa. Něco jsme měli, třeba první plakát Divadla Járy Cimrmana nebo řez horou Blaník. Ale Zuiby pohroma huby je brožurka, tak jsem musel vyrobit aspoň první stranu té brožurky. Nebo zpěvníček, nebo brožuru Teorie poznání..."

Jak je ta kniha vlastně graficky vyřešena, jak vypadá?

"Má 64 stránek, což není moc, ale přitom je silná. Je na kvalitnějším papíře vyšší gramáže, základní tón je jemně

žlutý, fotografie jsou v tmavé sépii, jak to s divadlem děláme, a sem tam se tam objeví barevná věc. Je to jinak kniha jako každá jiná, má předsádku, na přední je technická rytina, obrovský záběr i s balonem, z doby první velké výstavy na Výstavišti a dole je malinský červený čtvereček a to je obchod Járy Cimrmana s kamencem na holení. Ta kniha má rozměry větší než obvykle, je to porušená A4 do čtverce ..."

A navíc je v krabici.

"Celá je v krabici, má vazbu, která vypadá jako kožená, předsádky jsou velké, když je otevřete, je na co se dívat. Na zadní je z velkého plesu v opeře, kterého se Cimrman nezúčastnil, protože nebyl pozván. "

Cimrmanolog by řekl, že kniha byla vypravena s citem pro význam Mistrova díla.

"Ano, to jistě! Je to člověk, který nikdy nebyl vyfotografován, ale má tam plno fotografií, na kterých možná je, ale nikdo to neví jistě. Je to skutečně velká sbírka. Tam jsou totiž takové kapsy a v nich je kolem třiceti materiálů, které tu knihu dělají muzeem. Některá falsa mám opravdu rád..."

Která to jsou?

"Moje babička byla vášnivou sběratelkou receptů a byl tam recept na kávový likér babiččinou rukou na opravdu ušmudlaném papíru. Z druhé strany to bylo čisté. Tak jsem si řekl, že Cimrman byl u bytné paní Hanžlové v Hradci Králové, tak jsem tenhle papír použil a z druhé staryn jsem na něj udělal náčrt čakovického praku. Tím to dostalo tu autenticitu, že Cimrman skutečně jiný papír neměl, tak si to na to poznamenal. Tak jsou tam takové legrace. Lidem se to líbí. Příprava knihy trvala rok a následovala po 15 hrách Divadla Járy Cimrmana a my jsme nechtěli, aby to vyšlo současně."

To jsou dvě klíčové shrnující knižní publikace. Je podle vás možné, že se ještě podaří objevit další dokumenty tvorby a působení Járy Cimrmana?

"Je to možné, badatelů je nesmírné mnnožství. Vidíme to, když někam přijedeme s menší putovní výstavou o Cimrmanovi, a tam třeba vystoupí nějaký řečník, který se dotkne nějaké události, která se tam stala, že Jára Cimrman tam byl a tadyhle třeba šel a našel houbu... Tohle se opakuje, pořád se něco objevuje."

A vy budete bádat dál?

"Nevím, bádat asi dál nebudeme, necháme to takhle rozbádáno. Nikdo už nemá tolik času a energie, aby se tím zabýval dál."

V současné době Jaroslav Weigel pracuje na dalších dvou knihách. Jednou z nich má být malá fotografická publikace věnovaná Ladislavu Smoljakovi a tou druhou reedice, respektive první knižní vydání komixu Lips Tulian, který v 70. letech vytvořil společně s Kájou Saudkem.