Fakulta v nucené správě

Na uvalení nucené správy na podnik či banku si už veřejnost zvykla a nevidí v tom nic zvláštního. Nyní ale nastala situace, že pod nucenou správou se může ocitnout i Katolická teologická fakulta University Karlovy. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Na bezprecedentním řešení stavu nejstarší teologické fakulty na sever od Alp se už údajně dohodl zvláštní vyjednavač Vatikánu arcibiskup Giuseppe Pittau s rektorem university Ivanem Wilhelmem. Pokud to odsouhlasí i ministr školství Eduard Zeman, odstoupí nejspíše současné vedení fakulty a jejího děkana by měl ve funkci nahradit "administrátor", kterým zřejmě bude královéhradecký biskup Dominik Duka. Vedení university tvrdí, že zatímco celá universita prošla po roce 1990 podstatnými změnami, studijní programy na katolické teologické fakultě se nevyvíjely. Biskup Dominik Duka potvrdil Radiu Praha, že současný stav zneklidnil i Kongregaci pro katolickou výchovu, což je něco jako vatikánské ministerstvo školství. Nucená správa by podle Duky měla vymanit pražskou fakultu z její určité uzavřenosti vůči světu.

"Jmenování nucené správy má zajistit na pražské teologické fakultě vypracování nových studijních programů, otevření nových studijních oborů, což by potažmo mělo být otevření oboru křesťanského umění a sociální nauky církve, kde se tedy předpokládá spolupráce s fakultami University Karlovy, ale i se zahraničními institucemi podobného oboru."

Dominik Duka na druhé straně odmítá názor, že výuka na Katolické teologické fakultě je rigorózně konzervativní a že se od 19. století nezměnila.

"To je trochu nadsazené. Spíše bych řekl, že ten daný problém je v tom, že určití lidé chtěli postavit teologickou fakultu jako představitelku určitého teologického směru, což je ve svobodném akademickém prostředí přípustné, protože víme, jak se v humanitních oborech vracejí určité vlny."

Problémy na Teologické fakultě přetrvávají už delší dobu. Kvůli neshodám se stylem výuky z ní odešli v první polovině devadesátých let například dva známí katoličtí intelektuálové, bývalý dominkánský kněz Odilo Štampach, který později přestoupil k řeckokatolické církvi, a profesor Tomáš Halík. Ten o fakultě dokonce prohlásil, že na ní vládne intrikářská a demagogická atmosféra a že fakultu považuje za vnitřní hanbu církve. Pro mnohé bylo nepřijatelné také spojení některých pedagogů se Státní bezpečností v minulém režimu. Biskup Dominik Duka v tom ale nevidí hlavní příčinu sporu o teologickou fakultu.

"Víte, tak tyto věci byly řešeny, byly řešeny i na jiných fakultách. Myslím, že ta problematika byla vyřešena podle zákona o lustracích tak, jak má být. Bezesporu toto byl určitý bod sporu, ale myslím, že to nebyl hlavní problém teologické fakulty."

Fakulta stojí před reakreditací a hrozí, že by ji v současném stavu nezvládla. Biskup Duka se netají tím, že nucená správa bude muset řešit v první řadě personální otázky.

"Má už zajištěny pedagogy jak ze zahraničí, tak z domácích institucí, aby bylo možné uvést teologickou fakultu do náležitého stavu a připravit ji na reakreditaci a do nové universitní podoby."

Dosavadní děkan fakulty Václav Polc tvrdí, že škola má dobré výsledky a studenti jsou podle provedeného anonymního průzkumu s výukou spokojeni.