Fundamentalisty nechce ani církev

Před třemi roky vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, který poskytuje jednotlivým fakultám rozsáhlé svobody. Minulý týden se poprvé stalo, že ministerstvo školství se rozhodlo jedné fakultě na její pravomoci sáhnout. Jde přitom o delikátní záležitost, protože postiženou je Katolická teologická fakulta University Karlovy. Jak uvádí Zdeněk Vališ, smyslem úředního kroku, který ale podporují i nejvyšší katolické kruhy, je vyřešit nenormální poměry panující na fakultě.

Poté, co odborná školská komise provedla na Teologické fakultě hloubkovou kontrolu, hrozí ji odebrání státních dotací, právo konat státní zkoušky a vydávat vysokoškolské diplomy. Ministr školství svěřil rektorovi University Karlovy Ivanu Wilhelmovi příslušné pravomoci a dal mu podle zákona 120 dní na to, aby se pokusil tento verdikt zvrátit.

Problémy Teologické fakulty se od listopadu 1989 dostaly už několikrát až na titulní stránky novin. V první polovině devadesátých let z ní musel odejít například katolický intelektuál, dominikánský kněz Ivan Odilo Štampach, který za komunismu aktivně pracoval v tzv. podzemní církvi. Vyhozen byl rovněž známý teolog, bývalý disident Tomáš Halík, nyní předseda Křesťanské akademie a profesor na Oxfordské universitě.

Učit na fakultě nebylo umožněno po roce 1990 ani významnému představiteli protikomunistického odboje, již zemřelému teologu Josefu Zvěřinovi. Další rozruch vyvolalo obvinění, že na teologické fakultě vládnou komunistické praktiky a působí tam lidé, kteří spolupracovali s bývalou Státní bezpečností. To vše ale byla jen ona pověstná viditelná část ledovce. Na druhé straně i ona vysílala dosti zřetelný signál o poměrech, které na fakultě panují a o celkové atmosféře. A v neposlední řadě o tom, že fakulta vlastně přestává plnit své akademické poslání. Na přednášky nemají přístup studenti jiných fakult, ženy jsou na tom ohledně studia prý stejně jako za vlády Talibanu v Afganistanu, laikům se kladou při studiu nejrůznější překážky a existují snahy vytlačit je ze školy úplně. Pedagogický sbor podle kritiků blokuje pokusy o jakékoliv změny a styl výuky prý odpovídá 19. století. Škola není líhní doktorů, docentů a profesorů, vědeckou či publikační činností neohromuje, média ignoruje. Kardinál Miloslav Vlk nedávno veřejně prohlásil, že učitelé fakulty mají chorobný strach z toho, že se církev rozpadne, pokud ji nebude skupinka takzvaně pravověrných bránit. Jejich mesiášský komplex, jak řekl, uzavřel fakultu do ghetta. Kardinál Vlk má přitom na fakultě postavení velkého kancléře, jenž zastupuje vatikánskou Kongregaci pro katolickou výchovu. Je tedy tím, kdo ručí za přípravu budoucích kněží v Česku. Ani z titulu své funkce však proti vedení fakulty nic nezmohl. O nápravu se marně snažili i zvláštní vyslanci Vatikánu. Neuspěl ani sám rektor University Karlovy.

Teologická fakulta má v rámci university výjimečné postavení. I přes značné vnitřní pravomoci, je podřízena, zjednodušeně řečeno, dvěma vrchnostem duchovní a světské. A je trochu paradoxní, že její problémy až dosud znepokojovaly hlavně vrchnost duchovní, tedy pražské arcibiskupství a Vatikán. Trvalo dlouho než se i ministerstvo školství rozhoupalo a rozhodlo se poměry na fakultě prozkoumat. Výsledek šetření vedl k už zmíněnému bezprecedentnímu rozhodnutí, jaké nemá v 653leté historii fakulty obdoby. Postup vůči fakultě vyvolal přirozeně rozruch mezi některými ultrakonzervativními katolíky. Ředitel Občanského institutu Michal Semín se nechal v deníku Mladá fronta Dnes slyšet, že katolická teologie jako celek má být v zájmu pokroku a mezináboženského dialogu odsunuta na vedlejší kolej. Semína zároveň rozhořčuje, že se čeští církevní představitelé spojili se silami bezbožnými proti katolicky smýšlejícímu učitelskému sboru na vlastní fakultě.

Dá se očekávat, že i v dalších dnech a týdnech zazní hlasy vysvětlující postup vůči fakultě jako útok světského státu, modernistů, liberálů či heretiků proti ostrovu pravé víry ve zkaženém světě. Je však třeba se také ptát, proč by odpírání základních akademických svobod, které se nelíbí ani kardinálovi, ani Vatikánu, měla dělat kulisy právě universita. Vždyť na universitách se mohlo svobodně disputovat i ve středověku. Pokud se někdo svobodně rozhodne, že se vzdá svobodného myšlení, může to přece dělat za své peníze někde jinde.